Innovasjon Norges drømmeløftet ble presentert for næringsentusiaster

Hvilke næringsfortrinn ser dere at næringslivet i BTV-regionen har på eksisterende og nye områder?

Publisert 04.06.15

Telemark

Det var en bred erkjennelse fra 3 fylkesordførere og 3 regiondirektører fra Buskerud, Vestfold og Telemark om at omstilling for å møte en ny framtid er viktig. Innspillene var også klare på at omstillingsprosessene er igangsatt og kommet langt innen mange bransjer og at utgangspunktet i alle tre fylker er positivt. Innovasjon, forskning, kompetanse, samarbeid, entreprenørskap tilgang på kapital på tvers av fylkes-og kommunegrenser styrker konkurransekraften og øker verdiskapingen, og er et viktig virkemiddel for omstilling og utvikling av nye produkter og tjenester.