Jenter må velge teknologi og realfag!

Jenter i ungdomsskolen og deres foreldre har lite kunnskap om hvilke teknologiutdanninger som finnes og de unike jobbmuligheter knyttet til teknologi. Det haster det å gjøre noe med.

Publisert 28.09.16

Telemark

Sju av ti foreldre sier de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for NHO. Undersøkelsen viser også at foreldrenes råd veier tungt i valg av utdanning.

Samtidig sier kun to av ti jenter at de har god oversikt over utdanninger innen teknologi, og bare to av ti svarer at de har oversikt over hvilke jobber dette kan føre til. Dette er alarmerende. Da er det kanskje ikke så rart at bare to av ti ingeniørstudenter i Norge er jenter.

NHOs kompetansebarometer viser et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende. Ikke bare fra universitet og høyskoler, men også tekniske fagarbeidere. Skal du søke høyere utdanning, er mitt tips å først se litt på hvilken kompetanse som gir muligheter for spennende jobber.  Næringslivets beskjed til ungdom er helt klart. Velg realfag. Bli ingeniør.

Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talent fra hele befolkningen. Vi trenger derfor at flere jenter velger teknologiutdanninger for å henge med i den teknologiske utviklingen.

Yrkesfag er en annen karrierevei der jobb venter i den andre enden. Med fagbrev i hånda kan du jobbe med et håndverk, starte egen bedrift eller du kan velge å ta mer utdanning, men da har et yrke å falle tilbake på. Altfor få jenter velger de yrkesfagene bedriftene sier det er stort behov for. Bare seks av hundre jenter velger yrkesfagene bygg og anlegg eller elektro. (SSB 2015)

Siden vi vet at synlige rollemodeller er en god måte å rekruttere på, planlegger NHO nå 11 arrangementer over hele landet der vi samler ca. 200 jenter på hvert sted. Jentene som går på ungdomsskolen får møte rollemodeller som har valgt teknologiske fag. Prosjektet er støttet av barne- og likestillingsdepartementet.

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag, må jenter få møte slike fag tidlig i skoleløpet. Barn og unge må få bruke sin kreativitet og skaperevne til å løse problemer tidlig. Vi trenger et krafttak i skolen for å sikre at alle barn i grunnskolen får undervisning i teknologi og koding. Koding eller programmering må bli en del av pensum i grunnskolen. Det krever større investeringer i etter- og videreutdanning hos lærere og investeringer i teknologisk utstyr.

NHO Telemark mener undersøkelsen, men også den lave søkningen, viser at det er helt nødvendig med mer og bedre informasjon om teknologiutdanninger. Karriereveiledningen som skjer i skolen i dag må fornyes. Veiledningen må i større grad kunne gis digitalt. Unge som trenger veiledning om utdanningsvalg må settes i stand til å ta informerte valg i et arbeidsliv i endring. Karriereveiledningen må være oppdatert på kompetansebehovet hos arbeidslivet og bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.  

Det er absolutt et potensiale for bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi ønsker at studiestedene skal opprette flere studieplasser innen matematiske, naturvitenskapelige og tekniske fag. Det kan også øremerkes midler til slike studieplasser over statsbudsjettet. Næringslivet må tas med på råd når det gjelder hvor nye studieplasser bør opprettes.

Norsk næringsliv har behov for hele spekteret av teknologer. Både de med fagbrev, fagskoleutdanning, høyskole/universitetsutdanning og doktorgrad. Nå må vi sammen få med oss jentene.

 Nikolai Boye

Regiondirektør – NHO Telemark

(Kronikk publisert i Varden og PD)