Kjære medlemsbedrift

Publisert 25.06.14

Telemark

Det har vært høy aktivitet med møter, rådgiving, kursvirksomhet, prosjektarbeid, sekretariatsfunksjoner og nettverksarbeid i NHO Telemark første halvår.

Telemark vokser i antall innbyggere, og i følge Telemarksforsking Bø vil veksten fram mot 2040 være på totalt 20.000 personer. Telemark har et robust næringsliv med stor bredde. Produksjonen er på topp hos alle prosessbedriftene selv om den internasjonale konkurransesituasjonen er utfordrende med hensyn til pris og etterspørsel. En svekket krone gir bedriftene god drahjelp i øyeblikket, og med uendret rente fra Norges Bank vil denne effekten holde seg framover.

Det gode samarbeid mellom næringsliv, fylkeskommune, kommuner og Høgskolen i Telemark, FOU miljøene og Innovasjon Norge fortsetter til felles beste for fylket. Nettverkssamarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning på en profesjonell måte er nøkkelen til suksess.

Nettverket Telemark Offshore fortsetter sin positive utvikling og teller nå mer enn 75 medlemsbedrifter, og omsetningen er over 5 milliarder. Industricluster Grenland, Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland, Polymernettverk, Lean Forum Telemark er alle med på å sette industrien i Telemark på kartet. Reiselivet er inne i en god strukturprosess med hensyn til organisering, og NHO Telemark har sammen med Visit Grenland prosjektledelsen.

Vi har arrangert årskonferansen Læringslivet med nær 185 deltakere. Gjennom konferansen ønsket vi å påvirke den politiske agendaen og sette søkelyset på ungdom, kompetanse og muligheter. Hvordan kan vi redusere frafallet i utdanningsløpet og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft til beste for NHOs medlemsbedrifter, samfunnet og individet? Det er gledelig å konstatere at fullføringen blant elever i den videregående skole har økt fra 69 til 71 prosent i 2013. Vi ligger over landsgjennomsnittet og er åttende best. 

Kommunesammenslåing er et hett tema om dagen. I samarbeid med LO i Telemark har vi tatt initiativ overfor Skien og Porsgrunn for å se nærmere på de næringsmessige, politiske og administrative konsekvenser av en framtidig kommunesammenslåing i Grenland. Det samme har vi gjort overfor Nome, Bø, Sauherad, Seljord og Notodden i forhold til Midt-Telemark.

Nyskapingsprisen 2014 gikk til 3753 % Tørdal for sin produksjon innen kunst og design.

Etterspørselen på arbeidsgiverservice har vært betydelig, og vår advokat Helene Naper har en god og bred oppdragsmengde. 

Samlet ventes lønnsoppgjøret 2014 å gi en årslønnsvekst på 3,3 prosent for NHO-bedrifter i industrien. I Telemark pågår nå de lokale forhandlingene for fullt. Vi minner om et samlet ansvar for at de lokale lønnsforhandlingene tilpasses bedriftenes økonomiske situasjon og blir moderate nok slik at rammen holdes. Vi antar at de lokale tilleggene for både arbeidere og funksjonærer blir lavere enn de foregående årene.

Ingunn Vik Launes, Gridberg Trevarefabrikk, Stein Birger Johnsen Rauland Invest AS og Trygve Kristoffer Nilsen Gatsoft ble valgt inn i NHO Telemarks styre i årsmøte den 18. mars.

Høstens program er klart, og vi starter opp med regionale møteplasser først i Grenland og deretter i Vrådal den 22. september og Notodden den 24. september i samarbeid med Vest-og Øst-Telemark Næringsforum. I tillegg arrangerer vi innspillmøter til NHOs årskonferanse om effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner 2015. Dette skjer i samarbeid med Skien og Bamble Næringsforening i september og oktober. Her ønsker vi å se inn i krystallkula fram mot 2040.

Vi håper at Stortinget i løpet av høstsesjonen gir grønt lys for egenfinansiering av bypakke Grenland.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!