Stortingsvalget 2017

Den viktigste saken nå og i årene framover i Norge og Telemark blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og få flere i jobb.

Nikolai Boye

Kronikk av Nikolai Boye, Regiondirektør NHO Telemark Fotograf: Moment studio

Publisert 14.09.17

Telemark

Norge vil trenge 200 000 nye jobber ifølge Perspektivmeldingen innen privat sektor de neste ti årene. Det er 20 000 nye jobber i året, omtrent like mange som jobber i Statoil globalt. Det vil si at vi må skape et nytt Statoil hvert år de neste ti årene om vi skal nå det målet.

Landet trenger kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor i årene framover. Vi har for mange ledige hender i dag. Det er behov for mer nyskaping fordi noen av dagens næringer vil ansette færre i tiden som kommer. Når folk er i jobb, betaler de for alle godene som vi nyter godt i et vekstkraftig samfunn.

Fortsatt borgerlig flertall

I NHO vil vi gratulere de borgerlige med valgseieren. Vi har samarbeidet godt i fire år og ser fram til å fortsette dette samarbeidet.

Erna Solberg og regjeringen har ført landet på en god måte gjennom krevende tider, og vi ser at det går bedre for norske bedrifter. Med fornyet tillit er det en del utfordringer som Norge står overfor. Den viktigste saken nå og i årene framover blir hvordan politikerne skal legge til rette for flere jobber og flere i jobb. Vi forventer at politikerne tar Perspektivmeldingen innover seg og står for en ansvarlig pengebruk i de neste årene. Offentlig sektor må effektiviseres.

EØS-avtalen må ligge fast. Den er en forutsetning for velferd og å sikre jobber. Det må vi ta vare på.

Vi må inkludere flere i jobb, og vi må ha en aktivitetsreform for se på Folketrygdloven. Vi må ha tiltak ikke bare for helse, men også for kompetanse- og mestringsbrister.

Det må sørges for at norske arbeidstakere har den riktige kompetansen til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Satsingen på yrkesfag og teknologiutdanningen må styrkes, og vi må utvikle en utdanning tilpasset næringslivets behov.

Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at Nasjonal transportplan (NTP) følges opp med bevilgninger, allerede i statsbudsjettet denne høsten.

CO2-utslippene fra transportsektoren må reduseres kraftig om vi skal nå klimamålene, blant annet gjennom at et CO2-fond for næringstrafikken etableres.

Alle skal yte etter evne, men vi må ha et skattesystem som gjør at det lønner seg å investere i bedrifter og arbeidsplasser fremfor bolig og forbruk.

Vi må jobbe for et seriøst arbeidsliv. Enkelte bransjer står i fare for å forsvinne på grunn av svart arbeid. Det må lønne seg å drive seriøst.

Regjeringen må lede an reformen i offentlig sektor, styrke kravene til veiledning i tilsynsorganer, forenkle rapporteringsregimer og gjøre det lett å drive hvitt.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark