Kvinner må sette seg mål

Julia Lindland er tilsatt som ny fabrikkdirektør for Yaras fabrikker i Brunsbüttel i Tyskland. Julia er den eneste kvinnelige fabrikkdirektør i Yara som i dag har 12 000 ansatte. Julia er tidligere deltaker på NHO Telemarks lederutviklingsprogram Female Future.

Publisert 27.03.15

Telemark

Julia har tatt bevisste valg i sin karriere og er tydelig på hva som skal til for at flere kvinner kommer i lederposisjoner: "Kvinner må sette seg mål og snakke høyt om det". Nå er hun sjef for 250 ansatte med en omsetning på i overkant av 310 mill.EUR.

22% av de ansatte i Yara totalt er kvinner, mens det er kun 13% i Upstream Production hvor Yara Brunsbüttel GmbH tilhører.  Men Yara har tatt mål av seg å øke kvinneandelen i konsernet til 23% i 2017. Yara Porsgrunn har i mange år satset på kvinnelige ledere og sent i alt 6 deltakere til Female Future programmet. Yara Porsgrunn var også vertskap for fjorårets nettverkssamling for alle tidligere Female Future deltakerne i Telemark.