Langøya Hovedgård Langesund fikk Local EAT Award premie

Langøya Hovedgård adresserer to forhold som er viktig i forhold til mat og bærekraft/helse: Økt kunnskap om mat, behandling av mat og hvordan bruke uutnyttede matressurser i nærområdet.

Vigdis Saga Kjørholt fikk prisen fra adm. direktør på Quality Hotel & Resort Skjærgården Caroline Laurhammer og direktør NHO Telemark Nikoali Boye

Publisert 28.05.15

Telemark

EAT samler tre sentrale miljøer – akademia, politikk og næringsliv – rundt samme bord for å diskutere mulige løsninger på en stor utfordring. NHO ser at bedriftene kommer til å spille en nøkkelrolle i å finne løsningene – og det er det Local EAT Award handler om.

Hovedkriteriene for EAT Award prisen til små og mellomstore bedrifter er:

  • et produkt som, tjeneste eller initiativ relatert til mat eller matproduksjon som på en innovativ måte løser utfordringer knyttet til helse og bærekraft
  • vinnerløsningen må være skalerbar
  • vinnerløsningen må være økonomisk bærekraftig

Langøya Hovedgård er en av 5 nominerte av 201 deltakere i konkuransen. Langøya har innovasjonsprosjekter og nye konsepter under utvikling innen matproduksjon, arealforvaltning og ressursutnyttelse. Gården er videre et lavterskeltilbud som gjør at flere kan få opplæring innen mat og bærekraft.

EAT Award arrangeres i Stockholm 1. og 2. juni der Langøya Hovedgård konkurrerer med de 4 andre nominerte.