Lærer om CO2 fangst i praksis

Elevene fra Bamble videregående skole byttet klasserommet med CO2 fangst anlegget på Norcem Brevik

Publisert 19.05.14

Telemark

Elevene fra Bamble videregående skole hadde en anderledes naturfagundervisning i forrige uke. Kompetansemålene som omhandler klimaendringene og mulige tiltak ble ikke gjennomgått i klasserommet, men i Co2 fangst anlegget på Norcem Brevik. Anlegget er Europas første forskningsanlegg for CO2 fangst. Bedriften tok i mot 60 elever i løpet av to dager. Først var det teori på et møterom, så var det på med hjelm og verneutstyr for å gå ut i anlegget.

Kjempebra med prakis

Elevene og lærerne var meget fornøyde med opplegget. "Jeg hadde ikke interessert meg for dette temaet hvis jeg ikke hadde sett det i praksis, nå skal jeg følge med når vi jobber videre med dette på skolen"  var kommentar til en av elevene og flere andre nikket samtykkende. " Jeg visste ikke at noe så stort og spennende skjer rett utenfor døra vår, sa Kristina fra Stathelle.

Signerte samarbeidsavtale

Skolens rektor var også med på "undervisningen", og benyttet samtidig anledningen til å signere en samarbeidsavtale sammen med fabrikkdirektøren David Verdù. Tanken er at de elevene som nå velger realfag skal følge CO2 fangst prosjektet også i neste skoleår.