"Læringslivet" ga ny læring

I evalueringen av NHO Telemarks årskonferanse svarer hele 92% at konferansen har bidratt til nye refleksjoner, ny innsikt eller ny læring.

Publisert 20.03.14

Telemark

Konferansen samlet 185 ledere fra medlemsbedriftene og offentlig sektor samt politikere. Også utdanningsinstitusjonene var godt representert. Det er ikke tvil at konferansen traff i både innhold og form - 87% gir konferansen terningkast 5 eller 6. 

"Vi har jobbet hardt for å sette sammen et konferanseprogram som ikke bare skal bestå av gode foredragsholdere, men gi grunnlag for læring og diskusjoner rundt et så viktig tema som utdanning og kompetanse", sier regiondirektør Nikolai Boye. "Vi har også ønsket å trekke deltakerne mer aktivt inn. Vi har derfor flyttet konferansen fra et auditorium til en setting med runde bord og har lagt inn tid til diskusjoner rundt bordene. Også dette får vi veldig gode tilbakemeldinger på".

Det kom mange gode innspill fra deltakerne som nå skal oppsummeres. Innspillene skal være grunnlaget for videre arbeid - Læringslivet er et fokusområde for NHO gjennom hele året.