Lavutslippssatsing NHO/LO

Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering

Publisert 21.09.15

Telemark

Dette nye dokumentet fra LO og NHO " Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet, er en oppfølging av vårt felles innspill med konkrete forslag til hvordan en styrket satsing på teknologiutvikling og markesstimulering bør innrettes. Våre anbefalinger spesifiserer nødvendig offentlig innsats  

for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i utviklingen mot lavutslippssamfunnet sier Nikolai Boye.

Vårt utgangspunkt

  • NHO ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet.
  • Vi støtter klimaforpliktelsen Norge har påtatt seg for 2030, og at Norge søker felles oppfyllelse av klimamålene med EU.
  • MEN - klimamål er en ting – gjennomføring og måloppnåelse noe annet.
  • Realisering av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats fremover.
  • Næringslivet ønsker å være med å utvikle og rulle ut de nye klimaløsningene.
  • For at det skal skje må staten bidra med rammebetingelser og virkemidler som gjør dette mulig.
  • LO og NHO foreslår derfor en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

Bildereferanse: Samferdselsfoto og Shutterstock