Ledelse og seniorpolitikk

I 2013 gjennomførte Arbeidsforsknings-instituttet (AFI) den første kvalitative studien som er blitt gjort i Norge om ledelse på og seniorpolitikk på mikronivå.

Paneldebatt med deltakere fra de 4 bedriftene, Norsk Industri, NAV, Senter for seniorpolitikk og AFI

Publisert 30.06.14

Telemark

Hovedformålet med studien var å rette fokus på hvordan god ledelse kan bidra til å utsette tidligpensjon i industrien . Rapporten fra studien ble lagt fram på en samling med deltakere fra de 4 prosessbedrifter i Grenland om deltok i  prosjektet. Det deltok forøvrig representanter fra andre bedrifter, Norsk Industri, NAV , Senter for seniorpolitikk, NHO og fra LO. 

Studien har vist hvilke faktorer lederne i industrien i Grenland opplever som begrensende og berikende for deres handlingsrom.  Videre dokumenterer studien hvilke grep og strategier lederne anvender for å forlenge karrieren til sine seniorarbeidstakere. Studien avdekket at industrien i stor grad fremstår som hemmet av begrensninger i forhold til å tenke aktivt rundt seniorpolitikk. Studien viste at bedriftene fokuserer på fysiske tilrettelegging og kompetanseoverføring til yngre generasjoner og bruker i liten grad ledelse som et seniorpolitisk instrument.

Studien konkluderte med at dersom industribedriftene vil lykkes med å utvikle seniorpolitikken, bør lederne i  større grad enn de gjør i dag, tenke nytt om organisering, ledelse og aldring. Bedriftene bør også iverksette seniorpolitiske tiltak tidligere enn de gjør i dag.  Studien ble gjennomført av forsker Hans Christoffer Terjesen fra Arbeidsforskningsinsituttet (AFI)  og finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Etter Terjesens presentasjon ble det en gjennomført en paneldebatt med deltakere fra Senter for seniorpolitikk, NAV, AFI og deltakere fra de 4 bedriftene som var med i prosjektet.

Denne studien er relevant for alle som arbeider med eller i norsk industri, og spesielt for ledere og tillitsvalgte.