Lønnsmoderasjon og ingen tariffesting av pensjon

Et tydelig mandat fra NHOs representanskap til årets lønnsoppgjør.

Publisert 03.03.14

Telemark

NHOs representantskap vedtok sist torsdag et tydelig mandat for årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret må ende på to-tallet. LOs krav om tariffesting av tjenestepensjon avvises.

- Mandatet fra våre medlemsbedrifter er klart og tydelig. Den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv er avhengig av at lønnsveksten går ned. De siste årene har lønnsveksten økt langt mer enn produktivitetsveksten. Vi har ikke på noe tidspunkt hatt så stor avstand mellom disse to faktorene. Når lønnskostnadsandelen er for høy, bidrar det til å svekke konkurranseevnen. En stadig større andel av bedriftenes inntekter går til lønn. Dette er alvorlig og urovekkende når vi vet at investeringsnivået i fastlandsindustrien har ligget lavt i lang tid. Vi trenger slike investeringer for å sikre fremtidige arbeidsplasser, sier Nikolai Boye. 

NHO går inn i oppgjøret med et klart mandat fra våre medlemsbedrifter: 1) Kostnadsnivået i Norge er for høyt 2) Lønnsveksten i Norge må bremses og nedjusteres mot 2 tallet 3) Andre sektorer må tilpasse seg rammen i frontfaget.

Representantskapet mener at det for NHO er uaktuelt å gå inn på tariffesting av tjenestepensjoner, utvidelser av nåværende AFP-ordninger, eller å være med på etablering av brede partsstyrte pensjonskasser. En slik tariffesting innebærer en kostnadsvekst som gir ringvirkninger langt utenfor årets oppgjør, og som vil skape usikkerhet for bedrifter og arbeidsplasser i svært lang tid fremover.