Lundetangen Pub årets reiselivsbedrift i 2014

Årets reiselivspris Sør-Norge gikk til Lundetangen Pub og Steffen Steffensen. Prisen ble delt ut i forbindelse med arrangementet "Sjømat på Sørlandet" i Lyngdal.

En stolt prisvinner viser fram bilde sammen med styreleder Sigmund Straand i NHO Reiseliv Sør-Norge som delte ut prisen.

Publisert 09.04.14

Telemark

Med 120 gjester til stede  fra reiselivet i Sør-Norge mottok Steffen Steffensen prisen. I juryen satt regiondirektør Siri Mathiesen, NHO Agder, direktør Christopher Johnsen, Asko Sør, direktør Odd Syvertsen, Hotell Vic og styreleder Johan Straand Quality Straand Hotel & Resort
 I kriteriene heter det:
Prisen er ment å inspirere våre medlemsbedrifter til å fokusere på kvalitet og videreutvikling av bedriften/produktet. Prisen skal  henge høyt og skal fange oppmerksomhet i markedet og generelt i reiselivet.
Det skal legges vekt på:  driftsform, økonomi, markedsarbeid, personalarbeid, helse, miljø og sikkerhet, innovasjon, positiv profilering av næringen i media, lokalsamfunnet eller engasjement til beste for fellesskapet.

Juryens begrunnelse:
Bedriften ble etablert i 1997 av en gründer og har fra dag 1 vært en lønnsom bedrift. Det har blant annet ført til at bedriften to ganger har vært gasellebedrift. Gründeren er driver og daglig leder og har vært engasjert blant annet i God Kveld Grenland. Dette var et samarbeid mellom Politi, kommunen,  natteravnene og bransjen. Han har vært talsmann for bransjen i mange år og har ofte vært  i media, men i positiv forstand. Kulturtilbud har vært viktig del av konseptet så vel som konserter , teater og en samlingsplass hvor meninger brytes. Det arrangeres over 50 konserter i året. Det som kjennetegner gründeren er at han
ser nye muligheter hele tiden, senest i 2013 fikk han leie en garasje i tilknytning i bedriften som nå brukes som konsertarena ved spesielle anledninger.  Bedriften har en meget stabil arbeidstokk hvor enkelte har jobbet i samme bedrift i 14- 15- 16- og 17 år, noe som ikke er vanlig i denne type bedrift. Bedriften drives på en forbilledlig måte. Bedriften har hatt alt i orden under storkontrollene og har blant annet hatt 3 bokettersyn uten merknader.
Høsten 2013 ble gründeren tilsatt i 25% stilling i KoRus-sør (Kompetansesenteret for rus avdelig sør dvs: Telemark, Vestfold, Agderfylkene og Buskerud)
Her jobber han som spesialkonsulent hvor han skal være et bindeledd mellom Helsedirektoratet og utestedene.

NHO Telemark gratulerer Steffen med prisen.