Kutt i maskinskatten gir flere jobber

KRONIKK: Nikolai Boye, NHO Telemark - Gode velferdstilbud koster penger, og skattene vil fortsatt betale for mye av velferden vår. Men noen skatter er særlig skadelig for å kunne opprettholde og skape nye arbeidsplasser.

Publisert 17.10.17

Telemark

Skatt på verk og bruk, eller maskinskatten, er en slik skatt. Dette er skatt på de maskiner som arbeiderne må benytte for å kunne utføre jobben sin. Derfor er vi glade for at Regjeringen i forslaget sitt til statsbudsjett nå vil ta bort skatten, over en femårsperiode. Det vil gjøre det lettere for bedriftene å beholde dagens arbeidsplasser og skape enda flere.

En ting er at kommunene legger eiendomsskatt på boliger, hytter og annen eiendom. Noe helt annet er det når eiendomsskatten blir lagt på produksjonsutstyret i en bedrift. Alle som jobber i en virksomhet er avhengig av dette for å kunne gjøre arbeidet sitt.

Dersom vårt distrikt skal være attraktivt for utenlandske investeringer i for eksempel datasentre, må denne skatten vekk. Fram til nå har de store utenlandske IT-aktørene holdt seg unna Norge da vi ikke kan tilby forutsigbare, trygge og gode vilkår som kan måle seg med det svenskene og danskene har. Også små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter. Dette gir kommunene større skatteinntekter gjennom økt omsetning og flere arbeidsplasser.

Usikkerhet er det verste for investorer. Siden ulike kommuner har ulike måter å skattlegge maskiner og utstyr, på skapes usikkerhet.  Rettssystemet har nylig slått fast at norske kommuner tar for mye eiendomsskatt fra bedriftene. Eidsivating lagmannsrett har slått fast at vindusprodusenten NorDan ikke kan ilegges eiendomsskatt på maskiner og driftsteknisk utstyr. Dommen er nylig rettskraftig. Dette forteller alt om den usikkerheten som bedriftene må forholde seg til i Norge. Tilfeldigheter, manglende kompetanse og regeltøying i kommunene er alltid uheldig for bedrifter.

Derfor må maskiner og produksjonsutstyr fjernes fra eiendomsskattegrunnlaget ved en lovendring. Da blir eiendomsskatten det den prinsipielt bør være: En skatt på grunnarealer og bygninger.

Nikolai Boye

Regiondirektør

NHO Telemark