Glokalisering er veien  å gå.

Dette sa spelemann, industri- og reiselivs-gründer Torgeir Straand NHO på Reiseliv Sør- Norges medlemsmøte om hvordan bruke lokal kultur i møte med nasjonale og internasjonale kunder.

Publisert 26.01.15

Telemark

Glokalisering er et relativt nytt begrep, sammensatt av gloablisering og lokalisering.  I næringslivet brukes ordet i sammenheng med å tilpasse produkter til lokale forhold, men i en samfunnsmessig sammenheng benyttes det for å vise hvordan lokal kultur tar opp i seg internasjonal kultur samtidig som den lokale kulturen beholder sitt særpreg.  

Det er den lokale kulturen som danner grunnlaget til den globale påvirkningen. For at den lokale kulturen skal dra nytte av den globale påvirkningen tenker vi derfor at det er viktig å finne en arena hvor man kan gjøre denne overføringen. - Ved bruke lokal kultur i møte med internasjonale kunder brytes eventuelle barrierer fort ned og er med på skape tillit og nysgjerrighet hos kunden, sa blant annet Straand. Han avsluttet foredraget med en slått fra Tinn. 

Møtet ble holdt på Bø hotell med 40 deltakere hvor fagsjef Ingjerd Sælid Gilhus i NHO Reiseliv ga oss siste nytt fra næringspolitisk avdeling. Mattis Willms fra Bø Sommerland ga oss en inføring i sin strategiske satsing og hvordan de bruker sosiale medier. Trine Lothe fra Trine på Gården fortalte om hvordan hun bruker sosiale medler i sitt arbeid. Første økt av den foredragsrunden ble avsluttet med status fra arbeidet med sturukturprosessen i reiselivet ved prosjektleder  Eigil Rian fra NFD.

Foredragsrunden ble avsluttet med et morsomt og interessant foredrag av Halvor Kleppen hvor han fortalte om innholdet i bok om IOC - "De kalde lekene: Norge, skiporten og de olympiske vinterleker"