2.november i Porsgrunn

Miniseminar om offentlige innkjøp

Om nytt regelverk som trer i kraft 1. januar 2017 og om innovative offentlige anskaffelser - hva betyr det for deg som leverandør?

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes Fotograf: Moment studio

Publisert 15.09.16

Telemark, Leverandørutvikling

Faglig program:

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Hva innebærer disse endringene for deg som bedrift? v/ Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til.  I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. Vi vil blant annet belyse: Nye terskelverdier    Nytt nasjonalt regelverk    Nye EØS-regler    Krav om bruk av lærlinger

Innovative offentlige anskaffelser – dialog som kan gi deg nye markedsmuligheter v/ Cecilie M. Endresen, prosjektleder Nasjonalt/regionalt program for leverandørutvikling

Hva er Leverandørutviklingsprogrammet og innovative offentlige anskaffelser? Hvordan kan du som bedrift benytte mulighetsrommet i dialogen best mulig?            

Hvordan ser vi potensiale i dialogen med markedet om fremtidige anskaffelser v/ Evy-Anni Evensen, Fylkesrådmann, Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune har en målsetting om at Telemark skal bli en av de ledende regionene på innovative offentlige anskaffelser for å få enda bedre og mer effektive løsninger og tjenestetilbud til innbyggerne. De har selv benyttet dialog med markedet i sin anskaffelse av et helhetlig digitalt ledelsesverktøy for fylkeskommunen

For fullstendig program og påmelding se HER!