Møte i HR-nettverket

7. mars på Clarion Collection Hotell bryggeparken i Skien ble det gjennomført møte i HR-nettverket om Tariffoppgjøret 2014 ved advokat Helene Naper.

Publisert 02.04.14

Telemark

NHO Telemark oppfordret sine medlemsbedrifter til å forberede seg godt til vårens tariffoppgjør. Over 30 deltagerne som representerte de største bedriftene i Telemark fikk aktuell informasjon om nye regler om permittering og dagpenger.  På 2 timer dekket Helene aktuelle temaer og utfordringer i tariffoppgjøret 2014 og gangen i dette. Temaer var tarifftematikk og statistikk – tall og begrepsavklaringer, tariffsystem, lønnsoppgjør, betydning av tariffavtaler, streik. Til slutt fulgte en kort presentasjon av NHO-prosjektet "Ringer i Vannet".