Møte om bedrifters mulighet i Marie Sklodowska-Curie Actions

Europakommisjonen kjører en møteserie over hele Europa under vignetten "Bridging Business and Research".

Publisert 05.05.15

Telemark

Målet er å gjøre bedrifter oppmerksomme på at de er ettertraktede partnere i EU-prosjekter under Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horisont 2020.

Den 20. mai er turen kommet til Norge, og Forskningsrådet avholder møtet i Moser-auditoriet. Arvid Halen vil innlede, det kommer en Head of Department fra Europakommisjonen og fra IPRHelpdesk i Luxemburg. I tillegg får deltakerne høre om noen norske bedrifters erfaringer med å delta i MSCA. 

Det ligger store muligheter i ordningen - den har over seks milliarder euro i budsjett under Horisont 2020. Det er viktig at norske bedriftene er klar over at denne muligheten finnes der for dem!

Bedrifter har mye å tjene på å delta i ordningen: MSCA er i hovedsak midler til lønn og/eller mobilitetsmidler for forskere, og bedriftene kan rekruttere forskere eller sende ut egne ansatte. De kan delta i forskerutdanningsnettverk og på den måten både få kompetansearbeidskraft og tilgang til kunnskap, nettverk og markeder. Blant de bedrifter i Europa som deltok mest i MSCA i FP7 var Siemens, Philips, IBM og NOVARTIS, mens en ungarsk SMB var i topp 5 på bedriftsdeltakelsen. Så dette kan være nyttig også for små bedrifter, også norske.

MSCA har en egen nærings-phd (European Industrial Doctorates under Innovative Training Networks), en egen ordning for utveksling av personale (Research and Innovation Staff Exchange – RISE) og planlegger et eget "Industrial panel" under Individual Fellowships.

Her er lenken: til http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Bridging_Business_and_Research_i_Norge/1254008399819?lang=no.