Nettverksmøte med fokus på stolthet, mulighet og fremtidstro

I forbindelse med NHOs Årskonferansen arrangerte NHO Telemark sitt tradisjonelle nettverksmøte med gode samarbeidspartnere på kvelden før konferansen.

Publisert 11.01.16

Telemark

Hele 65 deltakere, hvorav de fleste private bedriftsledere, flere rådmenn, stortingspolitikere, ordførere og fylkesmann var deltakere.De møtte styreleder Jon Halvor Bamle som ga en optimistisk og fremtidsrettet bilde av Telemark. Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng understreket at NAV kontorene skal ivareta både det statlige og kommunale ansvaret  og skal bruke tilgjengelige virkemidler best mulig for å hjelpe folk i arbeid. Det er for mange på en eller annen trygdeytelse, spesielt unge, og hun understreket behovet for god dialog med næringslivet. Det er et stort behov for informasjon om NAVs tjenester for næringslivet.

Leder av marked og kommunikasjon Åse Himle, Herøya Industripark presenterte Omdømmeundersøkelse for Telemark som ble offentliggjort kort tid før jul 2015. Telemark har et betydelig behov for å markedsføre seg som et attraktivt sted å bo, etablere seg og starte opp ny virksomhet. Én av 10 næringslivsledere vurderer fylket som aktuell for etablering, og Grenland peker seg ut.

10 prosent av et utvalg næringslivsledere fra hele landet vurderer å etablere virksomhet i Telemark. Enda flere investorer, drøyt to av 10, svarer det samme når de blir spurt om sannsynligheten for å investere penger i Telemark de nærmeste 4-5 årene. Grenland er den mest aktuelle regionen.

Einar Håndlykken fra Odd Telemark ga en spennende og spenstig fremstilling av Odd Telemarks suksess de siste tre årene. Odd er nå blant Norges fire beste fotballag. I tillegg har klubben kvalifisert seg på nytt til å spille i Europacupen kommende sesong. Odd Telemark betyr mye i markedsføringssammenheng for fylket og Grenland, og gir befolkningen stolthet og tilhørighet.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid pekte på Telemark som mulighetenes fylke, og Telemarksåret 2015 har vært preget av stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet omkring fylket vårt. I juni havnet endelig Notodden og Rjukans industriarv på UNESCOs verdensarvliste, og et par måneder senere ble Gea Norvegica Geopark en del av UNESCOs globale geoparkliste. «Kampen om tungtvannet»-serien har gått sin seiersgang over hele verden, og 2015 har vist at Telemark er et arrangør-fylke i toppklasse. Helterittet, Tour of Norway, Junior-VM i orientering og Odds kamp mot Borussia Dortmund er et lite knippe eksempler. Slike arrangement skaper stemning og stolthet, og er fantastisk profilering av fylket.

2015 har bevist at utvikling og vekst i Telemark handler om lagarbeid. Verdensarven og gjennomslag for Bypakke Grenland i Stortinget er to eksempler, og rett før jul fikk Telemarkslaget inn to seire på rappen. Først kom såkornfond til Agder og Telemark på plass i statsbudsjettet. Det vil bety 300 mill. kr. til gode forretningsideer i privat næringsliv. Deretter ble E134 over Haukeli valgt som ny stamvei mellom Øst- og Vestlandet. Det var den beste julegaven Telemark kunne få.