NFD ut i Grenland

Nærings og Fiskeridepartementet er denne uka på bedriftsbesøk i 70 bedrifter landet rundt. I Telemark har vi hatt besøk av to delegasjoner en i Vest-Telemark og en i Grenland.

Representanter av NFD, ledelse i NHO Telemark og fabrikkledelse i Norcem.

Publisert 23.10.14

Telemark

Grenland har lange industrielle tradisjoner og er godt kjent med omstillinger i næringslivet. Sementprodusenten Norcem i Brevik er blant de største industribedriftene i regionen. 

En gruppe ansatte fra NFD og Ledelse i NHO Telemark besøkte Brevik for å bli nærmere orientert om Norcems virksomhet, Norcems CO2- fangstprosjekt og nullvisjon. Fabrikkledelse presenterte sin visjon av utvikling og problematikk i fabrikken.

Andre tema var Grenland havn og IndustriCluster Grenland. Nikolai Boye, regiondirektør NHO Telemark hadde kort innspill om muligheter, og de viktigste grunner for å utvikle Grenland Havn. Advokat NHO Telemark Helene Naper orienterte om nettverket IndustriCluster Grenland.

Deltakerne fikk også en omvisning på fabrikken og en orientering om en mulig etterbruk av gruvegangene.

Hovedpoenget med møte var å rette fokus på storindustrien i Grenlands utfordringer. CO2 fangst, mulig etterbruk av gruvegangene som forretningsområde, nye områder for kai, næringsområder, næringsutvikling, er antall containere måleenheten for størrelse eller er det godsomslaget totalt, statlige garantiordninger med mer var tema for dialog. Regionen har stor strategisk beliggenhet som brohode mot Europa med et betydelig. Grenland har stort potensial med mange muligheter som må videreutvikles.