NHO Arena Notodden

Telemark Teknologipark som Arenamøteplass på Notodden

Publisert 25.09.14

Telemark

For 2 år siden besøkte vi Telemark Teknologipark med NHO-bussen. I går arrangerte vi NHO Arena nettverksmøte med bedrifter og politikere på samme sted. Vi presenterte innspillene som kom fram for 2 år siden og fortalte hva vi har gjort videre med dem. Noen av innspillene er i etterkant blitt adressert til stortingspolitikere, fylkespolitikere og til oss selv. Det ble en konstruktiv og god dialog.

I tillegg presenterte vi ulike utfordringer knyttet til effektive bo-og arbeidsmarkedsregioner, reiselivets organisering nasjonalt og regionalt og forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven. Vi fikk mange nye innspill som, betydningen av langsiktig prosjektfinansiering, infrastruktur, arealbruk, bedre samordning av planer i fylket, sterke markante politikere på Stortinget, god lokal attraksjon for bosetting både under dialogen og i workshopen som ble gjennomført til slutt i programmet. - Det var morsomt å konstatere at lysten til å diskutere og fremme forslag var så stor at vi måtte avbryte 10 minutter på overtid sier Nikolai Boye.