NHO setter ny standard i pensjonsmarkedet

NHO og Storebrand er enige om en avtale for levering av pensjon ut 2021. – Dette er en svært god avtale for våre medlemmer, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 04.11.15

Telemark

Ordningen vil tidligst være på plass fra nyttår, og senest innen 1. mai 2016.

Prisene i avtalen ligger betydelig under det som i dag er standard i markedet. Avtalen passer de fleste av NHOs medlemsbedrifter og er en utvidelse av dagens avtale mellom NHO og Storebrand. NHO Pensjon vil bli en viktig medlemsfordel.

– Denne avtalen har et stort potensiale, og anbudsrunden har vist at når NHO-fellesskapet går på anbud om betingelser for våre 24 400 medlemsbedrifter og 575 000 årsverk, klarer vi å oppnå priser og løsninger som vil sette en ny standard i markedet, sier Kristin Skogen Lund.

Markedsledende

Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand ser frem til å levere markedsledende løsninger til NHOs medlemmer.

– NHO Tjenestepensjon har vært en stor suksess, og har sørget for svært gunstige priser og trygge rammer for NHOs medlemmer. Vi har strukket oss langt for å beholde NHO som kunde, og det er en stor tillitserklæring at vi fremdeles skal håndtere medlemmenes pensjonsordninger, sier han.

Mens dagens avtale om NHO Tjenestepensjon primært har rettet seg mot små og mellomstore bedrifter, har vi nå lagt vekt på at den nye avtalen også skal være attraktiv for de større bedriftene.

Passer alle medlemsbedrifter

– Vi ville ha en avtale som har en enkel pakke i bunn som passer de fleste, men med mulighet til å ha tilvalg som gjør at også bedrifter med kompliserte ordninger er dekket. Ordningen skal i utgangspunktet passe så godt som alle våre medlemsbedrifter, og vi har stor tro på konkurransedyktigheten i prisene, sier NHO-sjefen.

I dagens innkjøpsfellesskap forvalter Storebrand rundt tre milliarder kroner i pensjonsmidler for NHOs medlemsbedrifter.

– Vi har derfor stor tro på at volumet i avtalen vil vokse raskt i tiden fremover, sier Kristin Skogen Lund

– Vi er også glade for at det vil bli gunstige betingelser på administrasjon og forvaltning av pensjonskapitalbevis for de ansatte i bedriftene som er med i ordningen, sier hun.

NHO Forsikring og NHO Pensjon utfyller hverandre

Den nye satsingen på innkjøpsfellesskap gjøres ikke bare av NHO, men også i samarbeid med de aller fleste av våre landsforeninger.

I fjor lanserte vi innkjøpsfellesskapet NHO Forsikring som tilbyr personforsikringer, skadeforsikring og motorforsikring til våre medlemsbedrifter til veldig gode betingelser. Hittil har bedriftene som har blitt med i NHO Forsikring i snitt spart 20 prosent i forhold til den prisen de hadde.

NHO Forsikring

Ordningen innebærer at bedriftene får tilgang til en forsikringsmegler (Norwegian Broker) som er bedriftens representant overfor forsikringsgiverne i avtalen.

Det er også Norwegian Broker som har kjørt anbudsprosessen for NHO Pensjon. Pensjonsavtalen vil være en direkteavtale med Storebrand, og ikke via en forsikringsmegler slik NHO Forsikring er.

Spørsmål og svar om NHO Pensjon

Presser prisene på pensjon (dn.no)