NHO Telemark årskonferanse 2015

Årskonferansen 2015 ble avviklet med god deltakelse og spennende tema

Publisert 20.03.15

Telemark

Konferanse samlet 145 deltakere med sentrale beslutningstakere fra næringsliv, politikk og offentlig sektor for å belyse følgende spørsmål:

  • Hvordan skal vi bygge Telemark for å møte utfordringene?Hvordan sikre oss en plass blant vekstregionene?
  • Hvordan styrke næringslivet?
  • Hvordan styrke forvaltningens evne til å sikre og skape vekstvilkår for utvikling?

Konferansier  og kunstner Veslemøy Solberg ledet oss gjennom konferansen på en glimrende måte. Direktør Petter Haas Brubakk fra NHO var første mann på podiet som fortalte om hvorfor NHOs engasjement og forslag til tiltak som må legges til grunn for å få den vekst på en bærekraftig måte.  Deretter ga Marianne Tønnessen fra SSB oss en oversikt over befolkningsutviklingen fram til 2050 med utgangspunkt i utviklingen fram til i dag. Hun viste deretter hva dette vil bety for Telemarks utvikling. Denne framskrivingen av befolkningsveksten vil bety at Telemark i liten grad vil ta del i befolkningsveksten. - Dette viser at vi har en betydelig utfordring i Telemark for å legge forholdene til rette for nye arbeidesplasser og gode boforhold, kommenterte Nikolai Boye.  

Statssekretær Paul Schaffey fra Kommunal- og moderniserings-departementet fulgte  deretter opp med å gi en historisk oversikt over hvilke oppgaver kommunene har blitt pålagt fra siste kommunereform i 1964 og fram til i dag.  Dette som et bakteppe for regjeringens nye reform. Det nedsatte ekspertutvalget legger i disse dag fram sin sluttrapport som inneholder en rekke forslag på ny oppgaver som kan legges til kommuene på en viss størrelse. Dette er en "gulrot" for  en sammenslåing av kommuner.

Med dette som som bakgrunnsteppe ble de gode eksemplene vist med representanter fra Frøya som har snudd en negativ utvikling til en det motsatte. Marion Köhler fra Hamburg Metropolitan Region ga oss et innblikk i hvorden en region med 35 millioner innbyggere hadde organsiert seg smart og hva de hadde oppnådd gjennom samarbeid. 

Interessante innlegg som bakgrunn for rundbords diskusjoner om hva vi kan gjøre i Telemark. Svarene bli  viktig for oss i det videre arbeidet for hvordan NHO Telemark skal agere i sakens anledning.

Deretter ble det en økt med infrastruktur med tidligere NSB sjef Osmund Ueland og statssekretær Bård Hoksrud. Som en innledning til samtalen mellom de to om utfordringer og muligheter innen samferdesel i Telemark, fikk vi stemningsbilde fra idéverksted, KVU-Grenlandsbanen på Skagerak Arena.

Dagen ble avsluttet med et fantastisk foredrag av Jørgen Oom.

Alt i alt en spennende og inspirerende dag.

Her ligger presentasjonene til :