Vel gjennomført valgkamp

NHO Telemark gratulerer alle partiene med godt gjennomført valgkamp og ser frem til et godt samarbeid i de neste 4 årene.

Publisert 16.09.15

Telemark

Vi ser frem til en forsterket dialog mellom næringsaktører og engasjerte politikere.

Telemark er en region som vil få vekst, men både arbeidsgivere og ansatte trenger forutsigbarhet for å kunne satse. Politikernes forutsigbarhet er like viktig for bedriftseiere som skal vurdere et utbyggingsprosjekt som for ansatte som skal kjøpe bolig. For å skape investeringslyst og utvikling må våre politikere rett og slett skape stabile rammevilkår som stimulerer til investeringer og langsiktig satsing i Telemark.

NHO Telemark har i valgkampen løftet frem tema som kan hjelpe næringslivet gjennom omstillingen.  Vi mener større og sterkere kommuner er bedre rustet til å møte næringslivets behov. Vi trenger sømløse regioner med styrket innsats på samferdsel og en arealplanlegging der vi bygger høyere og tettere rundt trafikknutepunkt. Sist men ikke minst har vi engasjert oss for å øke bevisstheten rundt å skaffe lærlingeplasser til fagarbeidere våre bedrifter så sårt trenger. For en region i vekst er veier som gir tilgang til eksportmarkeder, arealer for utvikling både i sjøen og på land, tilgang på kompetanse og forutsigbare rammevilkår avgjørende. Dette er det dere som politikere som må bidra til.

Det er mange valgløfter som nå skal innfris. Da er det viktig å ha et livskraftig næringsliv som kan skape verdier, utvikle nye arbeidsplasser og være en viktig motor i lokalsamfunnet. Derfor ser vi frem til et godt samarbeid med dere som politikere til det beste for innbyggerne og regionens næringsliv.

Vi har alltid hatt en god dialog med alle partier. Vi er mer opptatt av å finne gode løsninger for næringslivet, enn hvilken liste politikerne står på.

Til alle dere som nå skal innta plassene i kommunestyrene rundt om i Telemark gratulerer vi spesielt. Etter en intens valgkamp, som dere fortjener stor honnør for, skal dere nå forvalte velgernes tillit og bidra til å skape gode rammebetingelser for innbyggere og næringsliv i deres kommune.

Vår erfaring viser at politikerne som får ansvar lokalt er opptatt av vekstkraftig lokalt næringsliv som kan skape trygge arbeidsplasser. Vi stiller gjerne opp for å finne de gode løsningene sammen med dere.

Lykke til med viktige avgjørelser de neste fire årene.

Vennlig hilsen
NHO Telemark
Regiondirektør Nikolai Boye