NHO Telemark i Brussel for å komme på nett med EU

Sammen med styret i NHO Telemark reiste administrasjonen til Brüssel for lære om EU.

Fra venstre Nikolai Boye, Jon Halvor Bamle, Inovyn, Merethe Olsen, Telemark Bilruter, Trygve Nilssen, Gatsoft, Tom Knutsen, Akzo Nobel, Bjørn Anker, Betonmast, Silje Tollefsen, NHO Telemark, Stein Birger Johnsen, Rauland Skisenter, Eva Brekka,NC Spectrum, Kerstin Laue, NHO Telemark og Knut Barland, Skagerak Energi, Foto: Helene Naper, NHO Telemark

Publisert 28.09.15

Telemark

Europakommisjonen lanserte forrige uke en rekke nye høringer knyttet til EU-strategien for et nytt digitalt indre marked som ble lagt frem av kommisjonen i mai i år. Strategien er en stor pakke som dekker seksten forskjellige innsatsområder. Det er ventet at Kommisjonen under 2015 og 2016 skal komme med ulike forslag til regelverksutvikling bl.a. på områdene netthandel, geoblokking (geografisk diskriminering av bedrifter og forbrukere i forbindelse med netthandel) pakkelevering, merverdiavgift, telekom, IKT-standarder, opphavsrett og online plattformer/delingsøkonomi. Målet er å harmonisere nasjonale regelverk for å muliggjøre økonomisk vekst i Europa i forbindelse med at industrien og næringslivet digitaliseres og nye verdikjeder blir skapt på et globalt nivå.

Dette og mye annet lærte styret i NHO Telemark mer om da det besøkte NHO sitt kontor i Brussel 22.-23. september. "Veldig flott å få høre fra våre kollegaer i Brussel om aktuelle og viktige temaer på Europanivå akkurat nå, og diskutere sammen med dem hvordan næringslivet i Telemark og Norge vil kunne bli berørt av disse" sier Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark.

Utover digitalstrategien diskuterte styret også viktige temaer som statsstøtte og forskning i samtaler med Nina Gørrisen, konkurranseråd ved Norges EU-delegasjon, og Yngve Foss, leder av Forskningsrådets kontor i Brussel. I samtale med Jan Pedersen som leder Agder Energi sitt kontor i Brussel fikk delegasjonen fra Telemark også ett godt innblikk i hvordan enkelte medlemsbedrifter i NHO organiserer arbeidet sitt opp mot EU-institusjonene. "Veldig hyggelig å få besøk fra Telemark, vi har hatt to interessante og inspirerende dager sammen. At flere regioner i NHO kommer til Brussel for å lære mer om politikkutviklingen på europeisk nivå viser at EU har stor betydning for norsk konkurransekraft" sier Roald Gulbrandsen.