NHO Telemark på medlemsturne

50 bedrifter besøkt i løpet av 3 dager

Besøk på Norsk Formblåsing på Notodden. Tone Nymoen fra Norsk Industri og sammen med daglig leder Torbjørn Småkasin

Publisert 03.05.16

Telemark

I løpet av 3 hektiske dager besøkte Nikolai Boye, Helene Naper og Arild Ljådal 50 medlemsbedrifter. Tone Nymoen fra Norsk Industri var med oss 2 dager. Denne gangen gikk turen til Midt- , Øst- og Vest-Telemark. 

- Dette var svært nyttig og interessant. Vi fikk innblikk i bedriftens indre liv og ikke minst fikk vi tilbakemelding på utfordringer og muligheter fremover. Selv om dette bar preg av "speed dating" , fikk vi verdifull informasjon som vi vil ta med oss videre. Dette er noe vi kommer itl å fortsette med og neste runde vil bli i Grenland, oppsummerte Nikolai Boye.

Fra Telespinn i Flatdal. Tone Nymoen sammen med gründer Bjørg Minnesjord Solheim til venste og Nina Alsborn til høyre

Telespinn i Flatdal