NHO Telemarks nyskapingspris

NHO Telemarks nyskapingspris har som formål å belønne enkeltmenneskers initiativ, og å skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping og nyetablering av bedrifter.

Publisert 03.12.13

Telemark

Kriterier:

  • Bedriften må ha bevist sin lønnsomhet og levedyktighet
  • Den må være basert på nyskaping
  • Bedriften må være fremtidsrettet / ny måte å tenke på
  • Den bør være en rollemodell for ungdom

Prosessen for NHO Telemarks nyskapingspris 2014:

  • Innhenting av opplysninger fra nominerte bedrifter vinteren2013/2014
  • Kåring av vinner og premiering på NHO Telemarks årskonferanse 18. mars
  • Vinnerbedriften er automatisk nominert til den nasjonale kåringen av NHOs nyskapingspris, som deles ut på Småtinget i august.

Fortjener din bedrift NHO Telemarks nyskapingspris eller vet du om en annen bedrift som fortjener den?

Send inn din nominasjon på e-post innen 15. januar 2014.

Kontakt oss