Norsk kvalitet styrker seg i byggevare- markedet

Den svekkede kronekursen gjennom 2015 førte til at importen av byggevarer – målt i volum – gikk ned.

Publisert 09.02.16

Telemark

Importprodukter som er i konkurranse med innenlandsk produksjon sliter nå i konkurransen og volumene av utenlandske produkter går for første gang på mange år ned. Samtidig økte norsk eksport av byggevarer, spesielt til Sverige. 25 pst av all norsk byggevare–eksport går nå til våre naboer i øst. Norske kvalitetsprodukter har m.a.o styrket seg i markedene.

Korrigert for valuta viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at importen i volum har gått ned med 1% sammenlignet med 2014. I 2015 har den norske kronen i snitt svekket seg mot svenske kroner med 4 %, danske kroner og Euro med 7 % og i forhold til US Dollar med hele 28 %. I ren kroneverdi gir dette en økning på 7 % sett i forhold til 2014, men dette skyldes kun valuta. Det er imidlertid enkeltområder som likevel har sterk importvekst også i volum. Import av prefabrikkerte bolighus av tre steg kraftig (25% ikke korrigert for valuta), og dette gjenspeiler seg også på utviklingen fra det enkelte land med sterk vekst fra bl.a. Polen og Litauen.

Eksporten øker 
Eksporten av byggevarer økte i 2015 med 4 % sammenlignet med i 2014, og samlet for de to siste årene ser vi en vekst på 12% Det er %-vis sterk økning til Sør Korea (30%) og Nederland (18%), men det som gjør størst utslag i totalt volum er eksportveksten til Sverige. Her er det en økning på 7% gjennom 2015 som gjør at 25% av all eksport nå går til Sverige. Deretter følger Danmark og Finland. Samlet sett utgjør disse tre landene over 40% av total eksport. 

Små marginer 
– Selv om eksporten øker, vet vi at det er meget tøff konkurranse de norske produsentene møter når de er ute i det internasjonale markedet, sier adm. dir. Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens forening. Utviklingen i kronekursen gir positive virkninger for norske kvalitetsprodusenter både hjemme og ute, men marginene er imidlertid små. Mange av produsentene kjøper råvarer fra utlandet i utenlandsk valuta som er blitt markant dyrere, og det da å kunne eksportere ut ferdigvarer er et positivt bidrag. Det at flere nå opplever eksportvekst gjør det bare enda mer viktig å sikre konkurransekraften og gjør oss mindre sårbare for valutasvingninger. I prognosene til bankene forventer man etter hvert en sterkere krone. Da er ekstremt viktig å sikre konkurransekraften i denne delen av industrien som også blir mer og mer internasjonal.

For nærmere kommentarer, kontakt:
Adm. dir Øyvind Skarholt, Byggevareindustriens forening, 
tlf. 98 21 95 41