Ny strategisk næringsplan

Vekst i Grenland og Grenland Næringsforening inviterer regionens næringsliv til dialogmøte om ny strategisk næringsplan 29.februar 2016.

Publisert 01.02.16

Telemark

Menon Business Economics har på oppdrag fra Vekst i Grenland utarbeidet en næringsanalyse. Denne vil bli presentert på møtet. Det legges opp til gruppearbeid. Innspillene fra møtet tas med i utformingen av den nye strategiske næringsplanen.

For mer informasjon og påmelding trykk på denne linken.