Nytt industrinettverk vil styrke Telemark næringsliv

Tre industrinettverk slår seg sammen til ett felles nettverk. -Dette vil bidra til å styrke konkurransekraften nasjonalt og internasjonalt og kan  gi etablering av nye bedrifter, sier Boye

Publisert 13.01.16

Telemark

De tre industrinettverkene Telemark Offshore, ICG (IndustriClusteret Grenland) og STIG (Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland) ønsker å møte tøffe konjunkturer med å samle seg i et nytt felles nettverkssamarbeid med mål om å skape en fremtidsrettet utvikling av regionen. De tre nettverksorganisasjonene representerer en samlet omsetning på over 30 milliarder kroner og ca. 10.000 arbeidsplasser.

- Dette er veldig stort, selv i nasjonal målestokk sier Trygve Rinde, styreleder i Telemark Offshore. Dette blir en viktig satsing for den samlede industrien i Telemark, som skal bidra til å både beholde viktig kompetanse og arbeidsplasser i Telemark, og vi skal legge grunnlag for å skape nye arbeidsplasser sier Rinde. -  Forskning viser at bedrifter som samarbeider er mer innovative og har økt konkurransekraft.  Gjennom å legge til rette for samarbeid og dra nytte av hverandres ressurser skal industribedriftene i Telemark møte fremtidens behov. Rinde trekker frem stikkord som økt kompetanse, sterke og mer kostnadseffektive leverandørklynger, ny teknologi og forskningsassistert innovasjon som viktige prioriteringer i det nye samarbeidet.

Nettverkene i Telemark representerer en bredde og en erfaring på blant annet prosessteknologisk kompetanse som er unik i internasjonal sammenheng.  Et fokus på samarbeid gir også Telemarks-industrien en potensiell konkurransekraft med stor komplementaritet gjennom større aktører som leverer store deler av verdikjeden som spec, analyser, planlegging, utvikling, integrering, monitorering, ettersyn, optimalisering, vedlikehold, supplert av ekspertise fra bedrifter på bl.a strømningsanalyser, hands-on vedlikehold og separasjonsteknikker. Når Telemark nå skal jobbe for å bli mer synlige og attraktive i markedet vil viktige ressurser også være regionens bedrifter som i lang tid har bevist kostnadsfokusert og innovasjonsdrevet utvikling.

Det er dokumentert at bedrifter i næringsklynger har høyere vekst og sterkere verdiskapning enn resten av næringslivet.  Det nyetablerte samarbeidet  i Telemark skal jobbe for å få dette til i vår region. – Dette vil være en viktig satsing for Telemark som er i tråd med Telemark fylkeskommunes mål om å skape arbeidsplasser og vekst i næringen. Med den kompetansen og bredden vi har i Telemark innenfor disse nettverkene er vi ganske sikre på at dette både vil være en styrke for den enkelte bedrift og vil  kunne være målbart på vekst fremover. Dette bidrar godt i arbeidet med videreutvikling av vår region, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

Nysatsingen innebærer blant annet en nyopprettet stilling som starter opp i 2016. Nettverksorganisa-sjonene har høsten 2015 gjennomført en ansettelsesprosess av en daglig leder for Telemark Offshore, som skal jobbe med koordinering av prosessen for de tre nettverkene.    - Vi fikk inn mange godt kvalifiserte søkere til stillingen med ulik bakgrunn og det har vært en omfattende og spennende prosess.  sier Rinde. Valget falt på Irene Siljan Vestby, som de siste seks årene har jobbet med samarbeid, utvikling og markedsføring i reiselivsnæringen i Telemark som daglig leder i Visit Telemark AS.  Vestby har unik erfaring fra utvikling av lignende nettverk og vi som representerer industrien har mye å lære av henne sier Rinde. Vi skal gi Vestby det arbeidsrommet hun trenger og jeg ser frem til samarbeidet i årene fremover.Forvent mer av oss avslutter RindeVestby tiltrer stillingen i starten av 2016.

NHO Telemark har ivret for dette samarbeidet i lang tid og har stor tro på dette lykkes med Irene Siljna Vestby i førersetet.

Les også artikkelene i TA og Varden