OECD ser til Telemark

Kerstin Laue er oppnevnt som jurymedlem til OECDs Entrepreneurship 360

Kerstin Laue, Seniorrådgiver NHO Telemark

Publisert 19.06.14

Telemark

Entreprenørskap i skolen er et satsingsområde i hele Europa. EU har utviklet et sett med kompetansemål og definisjoner, men det finnes per i dag ingen felles kvalitetsbeskrivelse. OECD skal nå ta tak i dette gjennom prosjektet  Entrepreneurship 360. Målet er å samle beste praksis eksempler fra hele Europa. På bakgrunn av dette skal det utarbeides et verktøy for selvevaluering som skoler over hele Europa kan bruke i sitt utviklingsarbeid. Tilsvarende kan politikere legge erfaringene til grunn for sine beslutninger. Det er oppnevnt en jury som skal jobbe med dette. NHO Telemark ved Kerstin Laue er invitert inn i juryen. Kerstin Laue har utviklet en progresjonsmodell for entreprenørskap, og hun har vært prosjektleder for entreprenørskapssatsingen i Telemark som ble godkjent av EU som beste praksis i 2006 – The Telemark model.

- Det er veldig moro for oss at hennes erfaring og kompetanse nå blir brukt av OECD, - sier regiondirektør Nikolai Boye.