Pensjonskurs

I regi av Næringslivets skole den 13. Mai i Oslo.

Publisert 29.04.14

Telemark

Kurset blir holdt av Marianne Knarud fra Fellesordningen for AFP og NHOs Kristin Diserud Mildal

Kurset er lagt opp relativt grunnleggende og bredt, og er tenkt egnet for de som ikke er helt varme i trøya på pensjonsreformen.

 Det blir:

  • Gjennomgang av endringene i ny folketrygd og AFP
  • Nye regelverk for tjenestepensjoner
  • Seniorers tilpasning til reformen,
  • Nytt regelverk for uføretrygd i folketrygden
  • Forslag til nytt lovverk for uførepensjon i tjenestepensjon