Planer om pelletsfabrikk i Bamble

Selskapet Biogren AS vil bygge ny pelletsfabrikk på Skjerkøya i Bamble.

Publisert 07.09.15

Telemark

Planene er klare for bygging av en ny fabrikk på Skjerkøya. Fabrikken skal i første omgang produsere 300 000 tonn pellets. Selskapet har inngått avtale med skogeiere om leveranse av 600 000 m3 trevirke.  Fabrikken vil gi 25 årsverk. Selskapet har kjøpt 100 mål kai - og industriområde. Tidligere idrettspresident Arne Myrvold fra selskapet Biogren AS er svært fornøyd med mottakelsen han har fått fra Grenland og Telemark. - Dette er noe vi har ventet på og nå ser det ut til å bli en realitet, sier Boye

NHO Telemark ønsker fabrikken velkommen.