Retorikkurs i Skien

Innenfor rammen av prosjektet "Ringer i Vannet" ble det gjennomført kurs i retorikk for KAMene i Telemark 3. og 4. april. Kurset ble holdt på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien.

På bildet fra venstre: Helene Naper NHO prosjektleder, Ove Jensen fra Delecto, Lars Ludvig Jacobsen kjøkkensjef på Jacob og Gabriel restaurant, Trond Hoel Herrefoss fra Grep, Åsmund Myrstad fra Kvito og Petter Jørgensen fra Keops.

Publisert 08.04.14

Telemark

Deltagerne fikk på to spennende dager et effektivt opplæringsprogram i retorikk. Det ble visst struktur for å tale, for å overbevise med språklige midler og praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten. Så gikk alle gjennom teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører. "Kurset var meget bra. Det ga oss tid til å øve og kjenne på det å bli bedre. Et godt verktøy å bruke i hverdagen", – sier Trond Hoel Herrefoss fra GREEP. Etter kurset spiste alle deltagerne middag på "Jacob og Gabriel Folkegourmet" en svært god restaurant i Skien hvor deltagerne hadde konstruktiv diskusjon om prosjektet "Ringer i Vannet". Begge bedriftene – Clarion Collection Hotel Bryggeparken og Jacob og Gabriel Folkegourmet støtter prosjektet og har tegnet avtale med RIV i Telemark. Det innebærer at de deltar aktivt i å rekruttere ansatte ved tilby praksis og jobb til mennesker som vil inn i arbeidslivet.