Ringer i vannet-erfaringsutveksling over fylkesgrensene

Attføringsbedrifter fra Agder og Telemark utvekslet denne uken erfaringer med prosjektet Ringer i vannet. Det var KAM-nettverket i Telemark som møtte kolleger fra Agder for å inspirere og lære av hverandre.

Publisert 24.04.15

Telemark

"Prosjektet Ringer i vannet går nå over i ny fase som varer ut 2018. Da er det viktig å komme sammen og diskutere hva som har vært bra, hvor det har vært flaskehalser og hvilken læring bør overføres til en ny periode", sier prosjektleder Kerstin Laue i NHO Telemark.

Og så er det alltids nyttig å møte kolleger fra andre fylker som jobber med det samme, men kan ha andre ideer og perspektiver. Møtet ble organisert etter café-dialogmetoden slik at alle snakket med alle og alle ble utfordret til å komme med innspill til de ulike temaene som var satt opp.