Ringer i vannet virker

Fredag signerte Kragerø Resort en rekrutteringsavtale med attføringsbedriften Delecto. Dermed er Kragerø resort den første Ringer i vannet bedriften i Kragerø.Samarbeidet har allerede gitt resultater, en av Delectos kandidater har nå fått fast jobb i resepjonen, en annen er på arbeidspraksis.

Daglig leder Kragerø Resort, nytilsatt og Kerstin Laue.

Publisert 27.10.14

Telemark

Kerstin Laue, prosjektleder for Ringer i vannet Telemark, overrakte diplom og blomster til Kragerø Resort og den nytilsatte.

"Vi er veldig fornøyd med konseptet Ringer i vannet", sier daglig leder Janna Pihl. "Vi har fått tilgang til kompetent arbeidskraft fra lokalmiljøet, det er gull verdt for oss." Hun berømmer samarbeidet med attføringsbedriften som gir god oppfølging av kandidatene.

Gjennom rekrutteringsavtalen får Delecto kunnskap om bedriftens rekrutterings- og kompetansebehov på kort og lang sikt. Det betyr at Delecto lettere kan finne " den rette" , enten blant egne kandidater eller gjennom sitt Ringer i vannet nettverk med andre attføringsbedrifter.

" Jeg kan absolutt anbefale andre bedrifter til å bli Ringer i vannet bedrift", avslutter Janna Pihl.