Sammen for flere læreplasser

Over 700 ordførerkandidater fra hele landet har lovet at de vil jobbe for flere læreplasser.

Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder, Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat for Høyre i Arendal og Robert C. Nordlie, ordførerkandidat Arbeiderpartiet i Arendal. Foto: Bjørnar Eidsmo.

Publisert 26.08.15

Telemark

- Arendal kommune må bli bedre på å ta inn lærlinger. Kommunen tjener på dette ved å få ny arbeidskraft og ny kompetanse, sier Robert C. Nordli, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Han er en av 700 ordførerkandidater som i løpet av sommeren har signert på NHOs landsomfattende "budstikke", der de lover å ta læreplasser på alvor.

Tirsdag overleverte NHO-sjef Kristin Skogen Lund underskriftene til kommunenes eier, Jan Tore Sanner, under arrangementet Småtinget i Fredrikstad.

- Flere lærlinger er et kinderegg for samfunnet. Når flere får læreplasser, da får vi flere unge mennesker med riktig kompetanse for vår tid, og bedriftene får nødvendig kompetanse for å lykkes, sier Sanner.

Her gir Kristin Skogen Lund underskriftene fra over 700 ordførerkandidater til Jan Tore Sanner.

Kommunaldepartementet ber om krafttak for lærlinger

Stort behov

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Likevel er det dessverre hvert år en del ungdommer som søker læreplass uten å få kontrakt.

Mange av NHOs bedrifter er lærebedrifter, men vi trenger enda flere læreplasser enn i dag.

Lærebedriftene tar inn lærlinger for å rekruttere. Samtidig tar de et stort samfunnsansvar ved at de utdanner unge og voksne til fagarbeidere. Da må det lønne seg økonomisk å være lærebedrift.

Lærlinger på offentlige oppdrag

Ved å signere på Budstikka har kandidatene forpliktet seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvilke bransjer som har behov for flere læringer, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i kommunen.

- Vi ser at det har stor effekt at kommunene legger vekt på lærlingeklausuler i sine innkjøp. Det vil gagne lærebedriftene. I tillegg er det offentlige jevnt over mye dårligere til å ta inn lærlinger enn det private. Mange kommunale oppgaver egner seg også godt for fagopplæring, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Les også: LO og NHO sammen for fagopplæringen

En lærlingklausul innebærer at kommunen stiller krav om at de bedriftene de kjøper inn fra eller gir oppdrag til, har lærlinger på jobben. Dermed bidrar kommunen til at det lønner seg å ta samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere.

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om dette, i de bransjene der det er et behov for fagarbeidere. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet vil bransjene selv i tiden fremover være med på å definere hvilke bransjer det gjelder.