Sats heller på 62-åringene

NHO Telemark støtter ikke regjeringens forslag om å heve aldersgrenser i arbeidslivet til 72 år.

De fleste har avsluttet sitt yrkesaktive liv lenge før 67 år. De forsvinner ut av arbeidslivet mens de er tidlig 60-årene.

Publisert 03.12.14

Telemark

Regjeringer foreslår å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, men intensjon om seinere å øke den til 75 år.  Det åpnes for å øke den bedriftsinterne aldersgrensen fra 67 år i dag til 70 år. Det kunngjorde arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) i et møte med partene sist tirsdag.

Dette er ikke i tråd med det NHO Telemark mener er riktig for å øke konkurransekraften, verdiskapingen og få folk til å stå lenger i jobb. Bakkgrunnen for regjeringens forslag er økt arbeidsdeltakelse blant seniorer. Imidlertid tror vi ikke at dette er rett medisin. Med dagens regelverk er det fult mulig å jobbe selv om du er over 70 år dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enig. Seniorer har etter et langt arbeidsliv kompetanse og erfaring som bedriftene trenger. Men det kan ikke være opp til arbeidstaker alene å bestemme hvor lenge arbeidsforholdet skal være.

NHO Telemarks bedrifter er tydelig på dette: "La ungdommen få slippe til!"

En økning i aldersgrensene er mer en symbolpolitikk, og den har liten betydning for å få flere seniorer til å stå i jobb. Det er fordi de fleste har avsluttet sitt yrkesaktive liv lenge før de fyller 67 år. De forsvinner ut av arbeidslivet mens de er tidlig i 60-årene. Det vil være langt mer effektivt for verdiskapningen å rette innsatsen mot denne gruppen. Her er potensialet for endring stort, og det interessante er at departementet erkjenner dette i sitt høringsnotat om regelendringen.

Oppretholdelse av dagens aldersgrense på 70 år og oppheving av den bedriftsinterne grensen på 67 år, vil sikre en mer verdig avslutning av arbeidsforholdet. Dagens arbeidsgrense er også rimelig med tanke på å sikre yngre arbeidstakeres tilgang til arbeidsmarkedet, - sier Regiondirektør NHO Telemark Nikolai Boye.