Seminar om erfaringer med innovative innkjøp

6. november inviterer Skien kommune med samarbeidspartnere til seminar for å dele erfaringer og læring i samband med kommunens innovative innkjøp knyttet til Lyngbakken nye sykehjem.

Publisert 09.10.14

Telemark

På seminaret får du høre kommunens, forskernes og næringslivets erfaringer blant annet med:

  • Behovskartlegging, markedsdialog og anbudsprosess.
  • Erfaringer med test/demoleilighet som arena for innovasjon, kunnskapsutvikling og opplæring
  • Slik er det å bo og jobbe på Lyngbakken. Innovativ teknologi på sykehjem- erfaringer fra andre
  • Nasjonale og kommunale utfordringer og planer

 Seminaret vil være en nyttig møteplass for kommuner, leverandører og andre som er opptatt av innovative offentlige innkjøp og velferdsteknologi.

 Skien kommune har med rette fått mye oppmerksomhet for sin satsing på velferdsteknologi. Innkjøpet av varslingssystemer for nye Lyngbakken sykehjem var den første piloten i regionalt program for leverandørutvikling Telemark. "Vi er veldig glade for at kommunen nå deler sine erfaringer og sin læring med andre gjennom dette seminaret", sier Kerstin Laue i NHO Telemark.