Sett dagsorden

Det var overskriften på Telemark fylkeskommunes invitasjon til ideverksted om regionale og kommunale planstrategier i Telemark 2016-2020

Publisert 11.03.16

Telemark

Dette var startskuddet for ekstern involvering med regional og kommunale planstrategier. Arrangementet samlet 75 deltakere fra fylkesadministrasjonen samt administrativt og politisk ledelse fra kommuene i Telemark.

NHO Telemark var sammen med,  NAV, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Frivillighetsarbeidet ved Telemark Turistforeningen, invitert til å komme med med hvilke utfordringer og muligheter som vi ser for oss fram mot 2020.  

NHO Telemark pekte først på en del utfordinger som vi ser er til hinder for utvikling: 
• Modige politikere som tenker langsiktig og ser hva som tjener 
  regionen og Telemark stedet for kun å se egen kommune. Det 
  gjelder spesielt næringsutvikling og arbeidsplasser.
• Kommunestrukturen står i veien for utvikling.
• For mange som vil mele sin egen kake og ikke se hva som kan 
  tjene den enkelte region og hele Telemark.
• Et næringsliv som tør å tenke nytt – samarbeid på tvers regioner og 
  bransjer.
• Enighet om sentrale samferdselsløsninger.
• By og land problematikken.
• Manglende samarbeid på tvers av kommune- og regiongrenser.

Vårt klare budskap til forsamlingen om hvor vi bør være i 2020 var følgende:
• Industrinettverk Telemark har en ledende rolle innen
  industriutvikling på nasjonalt nivå – med en felles retning for mål og
  ambisjoner som skal bidra til å skape utvikling gjennom å bevare og 
  skape nye arbeidsplasser.  For å lykkes må det utvikles blant annet
  en felles:
- Kommunikasjonsstrategi
- FoU strategi
• Gjennom en ny statlig garantiordning er det blitt etablert ny industri i
  hele fylke.
• Telemark er i en lederposisjon innen miljøeffektiv industri og
  etablering av ny grønn industri og helseteknologi.
• Ny organisering av reiselivet i Telemark og verdensarvstatusen har  
  bidratt sterkt til at Telemark har tatt viktige markedsandeler av
  turiststrømmen til Norge.
• Skolestrukturen og innholdet i utdanning er tilpasset framtidens
  kompetansebehov i næringslivet.
• Universitet  Sørøst Norge er en realitet