SkatteFUNN

Skriv SkatteFUNN-søknaden din nå og send inn så snart som mulig og innen 1. september

Publisert 21.08.14

Telemark

Har din bedrift planer om å forbedre eller
utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Eller er dere allerede i
gang med et prosjekt? SkatteFUNN gir din bedrift inntil 20 prosent
skattefradrag for forsknings- eller utviklingskostnader forbundet med
FoU-prosjektet deres. Er ikke din bedrift i skatteposisjon, så utbetales
støtten som et kontant tilskudd fra liknings-myndighetene.

SkatteFUNN-søknader mottas hele året og behandles fortløpende. Merk at
kostnader påløpt i løpet av 2014 kan gi grunnlag for skattefradrag hvis
søknaden blir sendt inn innen utgangen av 1. september 2014.

Bedriftene kan sende inn søknader også etter 1. september, men de blir da ikke
ferdigbehandlet innenfor søknadsåret og det vil eventuelt bare være kostnadene
for 2015 og påfølgende år som kan inkluderes i fradragsgrunnlaget.