Skien kommune sier ja til løpende skjenke-bevillinger

Skien kommune har valgt å la skjenkebevillinger løpe videre uten å kreve ny søknad. Det er god næringspolitikk, mener regiondirektør Nikolai Boye i NHO Telemark, som oppfordrer flere kommuner i fylket til å gjøre det samme.

Publisert 17.02.16

Telemark

Stortinget bestemte før jul at salgs- og skjenkebevillinger ikke automatisk må løpe ut etter fire år, som tidligere, men kan videreføres uten krav om ny bevilling. Med virkning fra årsskiftet er det opp til kommunene selv om de vil kreve ny søknad eller om bevillingene kan løpe videre.

NHO og NHO Reiseliv har oppfordret kommunene til å benytte seg av denne unntaksbestemmelsen i Alkohollovens § 1-6. 11. februar vedtok bystyret i Skien enstemmig å innføre unntaksbestemmelsen.

Sparer penger

– Dette er god næringspolitikk, og vi oppfordrer alle kommuner i regionen til å følge Skiens eksempel. Det vil spare både bedrifter og det offentlige for betydelige summer, sier regiondirektør Nikolai Boye i NHO Telemark.

I 2013 var det cirka 300 skjenkebevillinger i Telemark. En bedriftseier bruker anslagsvis 12 timer på hver søknad om bevilling, ifølge en kartlegging Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte i 2007. Omgjort til penger koster det hver bedrift 4750 kroner å søke om skjenkebevilling. Det gir en samlet kostnad på cirka 1,4 millioner kroner for bevillingshaverne i Telemark. I tillegg kommer de kommunale utgiftene knyttet til søknadsbehandling, som ligger et sted mellom 6000 og 10.000 kroner per søknad.

Ingen liberalisering, men forenkling

Med den nye ordningen kan kommuner bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av skjenkebevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom. Kommunenes adgang til utstrakt kontroll og til å inndra bevillinger skal bestå som i dag.

– For NHO Telemark er det viktig å understreke at lovendringen på ingen måte vil medføre en liberalisering av alkoholloven. Det er snakk om et rent forenklingstiltak som vil gjøre frigjøre arbeidskapasitet både hos bedrift og kommune. Vi mener derfor at hvis man først har fått skjenkebevilling og ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig å måtte søke på nytt hvert fjerde år, sier NHO-direktør Boye.