Slik forhandler du lønn med dine ansatte

Nå er tiden inne for lokale forhandlinger med de ansatte om eventuelle lønnstillegg. Her er ti viktige punkter du som leder bør ta hensyn til.

Forhandlingene skal være "reelle" – begge parter må ta og gi for å komme fram til et resultat. Illustrasjonsfoto

Publisert 13.05.15

Telemark

1. Legg opp til en god effektiv prosess med de tillitsvalgte hvor du på forhånd fastsetter møtetidspunkt og antall møter.

2. Få oversikt over historien bak tidligere oppgjør i bedriften og virkningsdato for tilleggene. Hva kan forbedres?

3. Utnevn bedriftens forhandlingsutvalg, maks tre personer fra hver av partene.

4. Forberede en samlet presentasjon av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter. De tillitsvalgte bør også forberede en slik presentasjon slik at man så langt som mulig blir enige om bedriftens virkelighet.

5. De ansatte og tillitsvalgte stiller vanligvis konkrete krav som blir utgangspunktet for forhandlingene.

6. Forhandlingene skal være "reelle" – begge parter må ta og gi for å komme fram til et resultat. Forhandlinger er ikke matematikk.

7. Bedriftens ledelse har til slutt styringsrett på lønnsrammen og kan fastsette denne ensidig.

8. Bedriftens ledelse fordeler lønnstilleggene for funksjonærer etter en individuell vurdering basert på kjente kriterier. Fordeling av lønnstilleggene er et forhandlingstema når det foreligger kollektive satser.

9. Sett opp skriftlig protokoll som undertegnes av begge parter.

10. I noen tilfeller kan tillitsvalgte bringe saken inn for organisasjonene til behandling eller gjennomføre nedsatt arbeidstempo. Sjekk med din landsforening om dette.

Last ned sjekkliste for gjennomføring av lokale lønnsforhandlingerLes mer om bakgrunnen for lokale lønnsforhandlinger Les også: Veiledning og fakta om lønnssystemerKurs i lokale lønnsforhandlinger