Det viktige valget

Om lag to tusen ungdommer i Telemark står for tiden foran et svært viktig valg. Den 1.mars må Telemarks 10.-klassinger ha bestemt seg for hvilken videregående skole de skal søke seg til.

Ti gode grunner: Lønn under utdanning, er en av ti gode grunner for å velge yrkesfaglig utdanning. Og veien videre til universiteter og høgskoler er ikke stengt.

Publisert 24.02.15

Telemark

I NHO Telemark ønsker vi fokus på at det er smart å velge yrkesfag. Det gir mange muligheter og en spennende jobb. En fersk undersøkelse som NHO har gjort, viser at foreldrene har en viktig rolle når barna skal ta valget. 9 av 10 foreldre sier at de gir barnet sitt råd i studie- og karrierevalg. I tillegg kommer egne erfaringer med sitt yrke. 2 av 3 foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd. Dette viser hvor viktig det er at foreldre og foresatte gir gode råd til sine ungdommer basert på innsikt og fakta. Kunnskap om mulighetene som finnes er helt vesentlig.

Spørsmålet som reiser seg er hvor godt foreldrene kjenner mulighetene innenfor yrkesfag. Selv om foreldrenes delaktighet i yrkesvalg er stor, er kunnskapen om mulighetene ved å ta yrkesfag svært variabel. Vår undersøkelse viser at seks av ti foreldre vet at det finnes mer enn 170 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag. Kunnskap om faget og riktig karriereveiledning er av største betydning for rett valg.

Vi ser at unge som velger utdanningsløp som går en annen vei enn det omgivelsene har forventet lykkes godt. Det er virkelig spennende når noen begynner å gå nye veier. Lysten til å ta i bruk sitt talent kan gi nye retninger.  En ungdom som valgte tømrer fremfor olje forteller at han liker å skape ting og at han opplever spennende dager som gir ulik læring og erfaring.  Han sier at han ikke angrer, og han får gode tilbakemeldinger fra kompisene sine.

De unge ønsker spennende og interessante jobber med mulighet for fast jobb og karrieremuligheter. Valg av yrkesfag åpner for langt flere muligheter enn det stenger. Med en yrkesfaglig studieretning er det lett å bygge på med studiespesialisering eller følge y-veien til en ingeniørutdannelse ved en høyskole eller universitet. Høgskolen i Telemark tilbyr y-veien innen byggfag, plan og infrastruktur, elkraftteknikk, informatikk og automatisering, gass og energiteknologi og maskinteknisk design.  Et fag-og svennebrev gir en praktisk tilnærming til teoretiske problemstillinger, som den enkelte vil ha betydelig nytte av på Høgskolen. Mange bedrifter verdsetter denne kompetansen høyt, og ofte hører vi i NHO Telemark at ingeniører med fagbrev blir de beste.

I 2030 kan Norge mangle så mange som 30 000 fagarbeidere bare innenfor bygg og anlegg. Dette viser tall fra SSB. Samtidig er det slik at stadig færre velger yrkesfag på videregående. Vi trenger at flere satser på en karriere innenfor byggenæringen. Tar vi med alle andre fag vil arbeidslivet mangle tusener av fagarbeidere. Det er den ene siden. Den andre siden er at mange kanskje valgte feil fordi de ikke fikk gode nok råd da de skulle ta valg og ikke fikk utnyttet sitt talent slik de burde ha gjort.

Mange fagarbeider er stolte av jobben sin og opplever en interessant og spennende arbeidsdag. De har vært med å skape verdier som står seg gjennom generasjoner. Alle liker vi å se konkrete resultater av det vi gjør og beundre godt håndverk. Vi har mange eksempler på at noen fortsetter med å skape sin egen bedrift, og noen tar mesterbrev. I NHO arbeider vi med å synliggjøre muligheter som den faglærte har i arbeidslivet. Vi har satt opp ti gode grunner for å velge yrkesfag:

  1. Du skaper noe og ser      konkrete resultater av det du gjør.
  2. Du kommer deg raskt ut i      jobb.
  3. Du får lønn under      utdanning.
  4. Du blir god til å løse      problemer og jobbe selvstendig.
  5. Du får ferdigheter slik at      du kan utføre arbeid med høy faglig kvalitet.
  6. Du står sterkt om du ønsker      å starte egen bedrift.
  7. Du blir attraktiv for      norske bedrifter. 
  8. Du kan få ansvar for å      håndtere avanserte maskiner. 
  9. Du har over 170 yrker å      velge blant.
  10. Du får mange muligheter til      å utdanne deg videre.