Sommerhilsen fra NHO Telemark

NHO Telemark har hatt et hektisk første halvår med mange saker å ta tak i. Vi samarbeider godt med andre nettverk, fylkeskommune, kommuner, andre private og offentlige institusjoner.

Publisert 23.06.15

Telemark

Telemark har en positiv vekst i antall innbyggere. I løpet av siste halvår har det skjedd en betydelig omstilling innenfor oljerelatert industri. Dette har ikke vært til hinder for at de fleste bransjer i Telemark går bra. Produksjonen er på topp hos alle prosessbedriftene, selv om den internasjonale konkurransesituasjonen er utfordrende med hensyn til pris og etterspørsel. En svekket krone gir bedriftene god drahjelp i øyeblikket. Norges Banks rentenedsettelse den 18. juni med 0,25% til 1% styringsrente vil opprettholde effekten av svekket kronekurs i tiden framover. Bedriftene investerer for tiden i nytt og miljøvennlig produksjonsutstyr med milliardbeløp. Dette gir seg utslag i positivt syn på markedet, noe som også vises i NHOs økonomibarometer for andre kvartal 2015.

Det er gledelig at Telemark har og vil få nye næringsparker i tida som kommer. Det er planer i Bø, Nome og Seljord. Nettverkssamarbeid mellom næringsliv, forskning og utdanning på en profesjonell måte er nøkkelen til suksess.

Nettverket Telemark Offshore, Industricluster Grenland og Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland er i prosess med  å opprette et felles sekretariat. Dette vil styrke samarbeidet, gi større slagkraft  og trygge grunnlaget for vekst og utvikling. Prosessen med tilrettelegging for en ny organisering av reiselivet i Telemark har vært og er gjennom et stort arbeid med forankring i kommuner, fylkeskommune og hos næringen selv. NHO Telemark har sammen med Visit Telemark prosjektledelsen for denne prosessen.

Vi har arrangert årskonferansen #7 millioner med nær 150 deltakere. Gjennom konferansen ønsket vi å påvirke den politiske agendaen. Vi satt søkelyset på hvorfor næringslivet trenger større og sterkere kommuner, og hvordan effektive regioner knytter bo-og arbeidsmarkeder sammen. Arbeidet fortsetter i forbindelse med kommunevalget.

Kommunesammenslåing er et hett tema om dagen. NHO Telemark ønsker å vise alle første- og andrekandidater til høstens kommune- og fylkestingsvalg betydningen av kommunenes tilrettelegging for verdiskapingen i noen å våre bedrifter i Grenland, Midt.Øst-og Vest-Telemark før valget.

NHO Telemarks nyskapingspris 2015 gikk til Telemark Technologies ved daglig leder Torgeir Straand for sin fabrikasjon, testing, service og montering av alle typer subsea- og topsideutstyr for sine kunder i eget anlegg. Telemark Technologies er også kåret til en av tre finalister til NHOs nyskapingspris som deles ut på Småtinget i Fredrikstad. Vi oppfordrer våre bedrifter til å melde seg på Småtinget. Du kan melde deg på her

Etterspørselen på arbeidsgiverservice er stor og har vært økende, og det er fortsatt stort fokus på kompetanse. Samlet ventes lønnsoppgjøret 2014 å gi en årslønnsvekst på 2,7 prosent for NHO-bedrifter. I Telemark pågår nå de lokale forhandlingene for fullt. Vi minner om et samlet ansvar for at de lokale lønnsforhandlingene tilpasses bedriftenes økonomiske situasjon og blir moderate nok slik at rammen holdes. Vi antar at de lokale tilleggene for både arbeidere og funksjonærer blir lavere enn de foregående årene.

Den 22. mai hadde vi besøk av Statsminister Erna Solberg og Administrerende direktør Kristin Skogen Lund. Formålet med besøket var å vise fram industrien i Grenland og diskutere omstilling for framtida i Grenlandskommunene. Besøket ble vellykket med god mediaomtale både regionalt og sentralt.  

Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark er nå formelt vedtatt av Kongen i statsråd. Den nye institusjonen skal hete Høgskolen i Sørøst-Norge med virkning fra 1. januar 2016.  Det er positivt at det arbeides for at Høgskolen vil bli godkjent som universitet i nær framtid.

Knut Barland, Skagerak Energi, Jan Arild Tveten, TA og Merethe Olsen, Telemark Bilruter ble valgt inn som nye styremedlemmer i NHO Telemarks styre i årsmøte den 18. mars.

Det pågår for tiden et omfattende omstillingsarbeid i NHO. Framtidig fokus skal legges på å sikre større politisk gjennomslag for våre saker og løfte medlems- og markedsarbeid. Vi organiserer oss for å bli mer operative i forhold til dette.

Høstens program er klart, og vi nevner oppstart med bedriftssafari for politikere den 11. 12. og 13. august. NHOs Småtinget arrangeres i Fredrikstad den 25. og 26. august. Kurs om AFP og Sluttvederlagsordningen for alle våre bedrifter den 3. september på Herøya Industripark, kurs om endringene i den nye Arbeidsmiljøloven i september og oktober, se vår hjemmeside

Vi gleder oss over at Bypakke Grenland ble vedtatt av Stortinget den 18. juni. Oppstart skjer tidlig på nyåret 2016.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Nikolai Boye