Stanley Jacobsen takket av som leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Styret inviterte samarbeidspartnere til markering av Stanley Jacobsens innsats som leder av UE Telemark.

Ny leder Ann Iren Haugen takker av Stanley Jacobsen

Publisert 14.08.14

Telemark

Stanley Jacobsen ble behørig takket av som leder av UE i Telemark. Han går nå over i pensjonistenes rekker og kan se tilbake på lang og  spennende yrkesaktiv  reise. - Stanley har vært en pioner nasjonalt og regionalt med utvikling av læremidler og etablering og utvikling av Ungt Entreprtenørskap til det er i dag.  sa første styreleder i UE Norge Terje Beck.

Styreleder Tone Allum ledet arrangementet med gjester fra UE Norge, Telemark fylkeskommune, Vekst i Grenland, Høgskolen i Telemark, LO, NHO, NAV og Innovasjon Norge. Det var mange godord fra gjestene som hyllet Stanley for hans innsats.  Ann Iren Haugen som ny daglig leder avsluttet arrangementet med å gi en orientering om prioriterte oppgaver de neste 6 månedene.

NHO Telemark takker for samarbeidet og ønsker lykke til som pensjonist.