Stort behov for fagarbeidere og ingeniører i Telemark

Telemark er et av to fylker som fremdeles har kompetansebehov. Det er godt tegn på utvikling og vekst.

Publisert 02.03.16

Telemark

Om lag to tusen ungdommer i Telemark står for tiden foran et svært viktig valg. Den 1.mars må Telemarks 10.klassinger ha bestemt seg for hvilken videregående skole de skal søke seg til. De skal velge hvilket utdanningsløp som de skal satse på.

I NHO Telemark ønsker vi fokus på at det er smart å velge yrkesfag. Det gir mange muligheter og en spennende jobb. En fersk undersøkelse, NHOs Kompetansebarometer 2016, viser hvilken kompetanse som våre medlemsbedrifter trenger i de neste 5 årene.

Kompetansebarometeret viser at det er behov innenfor bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, service- og samferdsel, restaurant og matfag, design- og håndverk, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag og naturbruk i Telemark.

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange av våre bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Realfag og tekniske fag topper bedriftenes etterspørsel, og det er særlig to grupper som er spesielt ettertraktet blant NHOs medlemmer: fagarbeidere og ingeniører.

6 av 10 av våre bedrifter melder om behov for ansatte med yrkesfaglig utdanning. Behovet for fagarbeidere er størst innenfor Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Tilsvarende behov for fagkompetanse har bedriftene innenfor ingeniør og tekniske fag.

Foreldrene har en viktig rolle når barna skal ta valget. 9 av 10 foreldre sier at de gir barnet sitt råd i studie- og karrierevalg. I tillegg kommer egne erfaringer med sitt yrke. 2 av 3 foreldre med barn i ungdomsskolen opplever at barna vektlegger deres råd. Da er det viktig at rådene som blir gitt, er riktige i forhold til kunnskap om markedets behov, og hvilke muligheter som valget gir. Alle har et talent, og det er viktig at talentet blir stimulert på den riktige måten.

Yrkesfagutdannede får spennende jobber med mye selvstendig ansvar og store utviklings- og karrieremuligheter. Yrkesfag er ingen annenrangs utdanning - tvert imot. Det er fullstendig feil om noen tror det. Valg av yrkesfag åpner for langt flere muligheter enn det stenger.
Med en yrkesfaglig studieretning er det lett å bygge på med 1 års studiespesialisering eller følge Y-veien til en ingeniørutdannelse ved en høgskole, universitet eller fagskole. Høgskolen i Sørøst- Norge tilbyr Y-veien innen byggfag, plan og infrastruktur, elkraftteknikk, informatikk og automatisering, gass og energiteknologi og maskinteknisk design.

Fagskolen i Telemark tilbyr fagskoleutdanning innen bygg, maskin/Teknisk Industriell Produksjon, elkraft og bygningsautomasjon. Skolen har i alt fem godkjente ettårige utdanninger innen helse- og oppvekstfag.

I årets Kompetansebarometer er det nytt at bedrifter med behov for fagskoleutdannede også ble spurt om hva slags fagskoleutdanning de trenger kompetanse fra. Tallene viser at naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag er mest etterspurt. Over halvparten av våre bedrifter med behov for fagskolekandidater har behov for denne kompetansen. Økonomiske og administrative fag kommer som en klar nummer to.

Et fag-og svennebrev gir en praktisk tilnærming til teoretiske problemstillinger, som den enkelte vil ha betydelig nytte av både i den enkelte bedrift, en høgskole eller en fagskole.

Nikolai Boye
Regiondirektør
NHO Telemark

Dette innlegget har også blitt publisert i Varden, TA og PD.