Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Telemark er et av to fylker som fremdeles har kompetansebehov. Det er tegn på utvikling og vekst.

Publisert 19.02.16

Telemark

Her kan du se hvilken kompetanse våre medlemsbedrifter trenger i årene fremover.

Les mer om barometeret og se NIFUs presentasjon

Realfag og tekniske fag

Det er to grupper som er spesielt ettertraktet blant NHOs medlemmer: Ingeniører og fagarbeidere.

Les hele rapporten: NHOs kompetansebarometer 2016  

6 av 10 av bedriftene melder om behov for fagarbeidere.  Behovet er størst innenfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

- Dette viser at vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag. Bare innenfor bygg og anlegg vil Norge mangle 30 000 fagarbeidere i 2030, viser tall fra SSB, sier Nikolai Boye

I tillegg melder over halvparten av NHOs medlemsbedrifter i Telemark om at de vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene. Dette er høyere yrkesfaglig utdanning.