Stortingsvalget 2017: Jobbskaping i Telemark

Kronikk av Nikolai Boye

#205

Fotograf: Maskot

Publisert 23.06.17

Telemark

Telemark er et flott fylke som vi alle er stolte av å bo i. Vi har et bredt og godt næringsliv med en rekke solide bedrifter. Disse har gjennom tidene utnyttet eksisterende kunnskap, muligheter og teknologi på nye måter og utviklet nye produkter, tjenester og løsninger. Dette er selve kjernen i innovasjon som sikrer spennende og framtidsrettede arbeidsplasser. Men for å videreutvikle fylket trenger vi langt flere arbeidsplasser innen privat sektor. Det vil sikre velferden vår med gode skoler, gratis helsevesen, infrastruktur og verdig eldreomsorg.

Vi står overfor en framtid som krever enda sterkere omstilling. Det krever politisk lederskap, vilje og mot til å sette en klar retning for innovasjon og utvikling. Det vi skal leve av om 15-20 år, må det satses på allerede i dag. Derfor er det nødvendig å legge til rette for å utvikle eksisterende bedrifter og skape nye lønnsomme foretak og forretningsmodeller for å sikre Telemarks framtid.

For kort tid siden hørte vi at Sperre AS på Notodden har utviklet selvstyrte undervannsroboter for rengjøring av fiskemærer. Bedriften har nådd nye og spennende markeder på den andre siden av jordkloden. Yara på Herøya offentliggjorde for kort tid siden at de vil satse på å drifte verdens første selvdrevne og utslippsfrie containerskip med elektriske motorer. Det vil gi en innsparing på 100 lastebiler per dag med klimatiske og trafikkmessige besparelser for miljøet i Grenland som resultat. Samferdselsministeren konstaterer at denne typen skip vil endre måten å frakte gods på båt i framtiden.

Regjeringens forslag om å bevilge 8 millioner til å gjøre geologiske undersøkelser av Fens feltet ved Ulefoss kan danne grunnlag for et industrieventyr. Verden trenger sjeldne jordarter og metaller til avansert nanoteknologi. I en mobiltelfon som de fleste Telemarkinger er eiere av i dag, finnes det mer enn 40 forskjellige metaller, hvorav mange defineres som sjeldne.

Evnen til å utvikle blir enda viktigere i årene som kommer. Vi er inne i turbulente og utfordrende tider. Oljeinntektene faller, befolkningen eldes, utgiftene til pensjon og trygd øker, sysselsettingsandelen faller, forskjellene øker, og produktiviteten har falt til historisk lave nivåer.

Vi aner ikke i dag hva som blir konsekvensene av robotisering og automatisering, og perspektivmeldingen er veldig klar på at vi får et stadig større verdiskapingsgap å tette.

I NHO har vi løsningen. Flere jobber sikrer velferden! Det er politikernes oppgave å legge til rette for jobbskaping i neste stortingsperiode. Den viktigste jobben etter valget, uansett regjeringskonstellasjon, er at det legges konkrete planer for jobbskaping i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Vi har blinket ut følgende fire områder som avgjørende for at Norge skal klare den viktige omstillingen:

Alle må kunne det de trenger for å gjøre jobben sin, både i dag og i morgen. For å kunne skape flere jobber trenger bedrifter tilgang på folk med riktig kompetanse. Dette stiller krav til utdanningssystemet vårt og tilgang på fagarbeidere med riktig kompetanse. Digitaliseringen kan endre kompetansebehovet i bedriftene.

Det må legges til rette for effektiv og grønn transport av varer, folk og tjenester. For at bedriftene skal lykkes i å ansette flere folk må infrastrukturen være effektiv. Det betyr satsing på vei og bane for å avgrense avstandsulemper og hindre køsitting.

Det må gjøres attraktivt å drive virksomhet fra Norge. For å satse videre eller starte opp ny virksomhet er det viktig med gode og langsiktige betingelser, virkemidler, konkurransedyktige skatter, avgifter og full tilgang til EØS.

Det må sørges for et seriøst og inkluderende arbeidsliv. For at bedriftene skal kunne satse videre og skape nye arbeidsplasser er det viktig at useriøse aktører som ikke følger reglene blir luket ut. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes. God dialog med organiserte ansatte legger grunnlag for et ordnet arbeidsliv.

Godt valg 2017

Nikolai Boye (Regiondirektør NHO Telemark)