Streik i hotell- og restaurantbransjen

Fellesforbundets medlemmer har ved uravstemning stemt nei til årets anbefalte forslag til løsning på Riksavtalen. Dermed blir det streik ved 69 bedrifter fra mandag 12. mai.

Publisert 08.05.14

Telemark

Organiserte arbeidstakere vil streike fra mandag morgen 12. mai klokken 06.00. Organiserte resepsjonister vil imidlertid kunne være med på utsjekk frem til klokken 10.00.

Streiken omfatter 2621 medlemmer ved 69 bedrifter, melder Fellesforbundet.

Se streikelisten her

– Vi beklager at Fellesforbundets medlemmer sier nei til avtalen som partene har anbefalt, og som er i tråd med rammen som ble lagt i frontfaget, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

Arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelse ble meddelt, det vil si 21. mars eller senere, omfattes ikke av streiken og skal møte på arbeid som normalt.

Hvordan streiken rammer bedriftene avhenger av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift.

Brosjyren «Tariffoppgjøret og bedriften» er viktig lesestoff i situasjonen som har oppstått. Se også annen informasjon i seksjonen Tariffoppgjøret 2014.

Juristene i NHO Reiseliv  og juristene i NHOs regionapparat er tilgjengelig på telefon.