Suverene på reiseliv

Dyrsku´n tildelt prisen "Årets Reiselivsbedrift 2017" av NHO Reiseliv Sør-Norge.

#205

Regionsansvarlig i NHO Reiseliv, Vegard Angen Johnsen (t.v.), sammen med daglig leder i Dyrskun AS, Geir Helge Espedalen og styreleder NHO Reiseliv Sør-Norge, Sigmund Straand.

Publisert 11.05.17

Telemark

Prisen ble delt ut av styreleder i NHO Reiseliv Sør-Norge, Sigmund Straand, onsdag 10. mai.

Begrunnelse for tildeling av prisen:

Dyrsku'n Arrangement AS har i over 20 år bidratt til å utvikle reiselivet i Telemark. Bedriften har vært en pådrivende ambassadør å frontet Telemarks arv og kultur, ikke minst gjennom landbruksmessen Dyrsku'n med sin 150-års historie. Dyrsku'n Arrangement AS har bygget opp en god driftsform med stabil økonomi. Samtidig har bedriften brukt innovative metoder til å markedsføre både regionen og messene for det nasjonale markedet. Bedriften gjennomfører to store messer vært år og er leverandør til flere store festivaler og tilstelninger. Dette skaper gode ringvirkninger for reiselivsbedriftene i regionen. I tillegg har Dyrsku'n Arrangement AS sitt eget kjøkken med stort fokus på utvikling av lokalmat og lokale mattradisjoner.

Merkevare for Telemark

Regionansvarlig i NHO Reiseliv, Vegard Angen Johnsen, fremhever betydningen Dyrsku'n har for hele regionen.

-Dette er et viktig arrangement for hele Telemark som gir flott nasjonal oppmerksomhet både i aviser, tv og sosiale medier. Med sin 150-års historie dekker arrangementet alt fra kultur, tradisjon, landbruk og næringsliv. I tillegg til god profilering av Telemark styrker det vårt næringsliv og landbrukets omdømme.

Norgesmester som gir ringvirkninger

Styreleder i NHO Reiseliv Sør-Norge, Sigmund Straand, understreker at det er Dyrsku'n Arrangement AS som tildeles prisen.

- Dyrsku'n i september er jo helt klart det største arrangementet, men i løpet av året legger prisvinneren til rette for en rekke store festivaler og arrangement som gir gode ringvirkninger for hotell- og campingbedriftene, samt øvrig næringsliv i regionen. Gjennom årelange tradisjoner har Seljord med Dyrsku'n som spydspiss blitt en norgesmester i å gjennomføre denne type store arrangement.

Stolt og ydmyk

På overrekkingen av prisen uttrykket daglig leder Geir Helge Espedalen stor takknemmelighet.

- Vi i administrasjonen på Dyrsku'n Arrangement AS er stolte og ydmyke over denne utmerkelsen.  Vi vil rette en stor og ektefølt takk til publikum, utstillere, samarbeidspartnere, ansatte, styret i organisasjonen vår og juryen fra NHO Reiseliv Sør-Norge for at Dyrsku'n har blitt årets reiselivsbedrift 2017. Vi vil fortsette å være tro mot tradisjonene våre, men samtidig fortsette med å ta innovative grep i framtiden for å følge med i utviklingen».